Excelentní obchodník 4 + 4dny 

Excelentní obchodník – tělem i duší je sen každého majitele firmy či obchodního ředitele.

Věříme, že s Martinem a Zdeňkem se sen stane realitou.

 

Proč zrovna s Martinem Holčíkem a Zdeňkem Štěpánkem?

 

Oba jsou bývalí dlouholetí majitelé úspěšných firem. Jejich firmy působily v oborech, kde je fungující obchod a marketing rozhodující pro úspěch celého podnikání. Znají obchod z praktické stránky a současně ho vnímají z nadhledu jako součást firemního systému. Ví, jak obchodní oddělení rozvíjet, aby sloužilo systému firmy. Ví a ověřili si v praxi, že vzdělávání obchodníků je úspěšné právě cestou od revize automatických postupů k lepšímu výkonu a od výkonu k strategickému obchodu a obchodnické excelenci. Právě na takové cestě je postaven i tento kurz.

Podcast

Kurz je rozdělen na dva samostatné celky, které na sebe navazují.

 

 

 

Mistr obchodník

 

Přichází k nám dobrý či výborný obchodník a odchází „Mistr obchodník“.

 

8 kroků k mistrovství

 

 • bez nefunkční agresivity úspěšně prodává a buduje dlouhodobé vztahy

 • zákazníka si umí získat svou přirozeností, nepřeválcuje ho a je přitom loajální své firmě

 • rozumí dokonale fázím obchodního procesu a využívá nejnovější poznatky z teorie vyjednávání

 • umí koučovací přístup a zná psychologické základy lidské komunikace

 • pracuje s pokročilými komunikačními technikami, metakomunikací a metaforou

 • je flexibilní a mění svůj přístup podle zákazníka a konkrétní situace, učí se s každým obchodem

 • uvědomuje si a upravuje svá přesvědčení, aby sloužila jemu i firmě, má chuť se zlepšovat a baví se tím

 • má zdravé sebevědomí, vlastním rozvojem posiluje svou jistotu, ne však na úkor kolegů a zákazníků

 

Významná změna nastane v konkrétních dovednostech, nových teoretických znalostech a novém vnitřním nastavení obchodníka.

To přináší dlouhodobou spokojenost obchodníkovi a zejména firmě, kterou zastupuje.

 

 

Pro koho je kurz určen a co přinese:

 • začínající obchodníci - nastavení moderního kompetenčního rámce obchodníka, posílení sebedůvěry, hledání vlastního obchodního stylu, vědomé vnímání funkčního a nefunkčního jednání se zákazníky, posílení role obchodníka, zvýšení loajality k firmě

 

 • zkušení obchodníci s praxí - otevření se dalšímu růstu a předpokladům moderního obchodu, nové obchodní postupy, moderní poznatky z teorie vyjednávání, posílení role obchodníka, zvýšení loajality k firmě

 

 • vedoucí obchodních týmu - teoretický rámec fungování a vzdělávání obchodníků, ověření a posun ve vlastních dovednostech, nové úhly pohledu na roli obchodníka a na obchodní proces

 

Pro koho kurz určen není:

 

Proběhne v termínech

 

1

. den

10. února 2022

2

. den

10. března 2022

3

. den

18. dubna 2022

4

. den

17. května 2022

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena 

4950,- + DPH/den  

Lektoři

Martin Holčík

Zdeněk Štěpánek

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
--15_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Excelentní obchodník

povýší své mistrovství a stane se rozdílovým hráčem týmu.

 

8 kroků k excelentním výkonům

 

 • stane se stratégem, který dokáže tvořit obchodní hru

 • zná a vnímá portfolio svých stávajících i nových zákazníků, má záměr využít jeho potenciál a tento záměr naplňuje

 • je mistr v práci s kontextem jednání, vytváření pozitivního rámce jednání a optimálního načasování konkrétní nabídky

 • vystupuje autenticky, vstřícně a pevně, z toho čerpá svou přirozenou autoritu a charisma

 • je trpělivý a odolný, přijme dílčí nedohody a z neúspěšných jednání odchází tak, aby posílil vztah

 • dokáže malý obchod dnes obětovat velké dohodě zítra

 • je odvážný a kreativní, umí dělat překvapivé tahy, které mění situaci a rozhodují o úspěšných obchodech

 • obchodováním se baví, role obchodníka je pro něj posláním

 

Obchod se v jeho podání stává svého druhu uměním.

Má svůj styl a vlastní obchodní strategii sladěnou s potřebami zákazníků a zejména firmy, kterou zastupuje.

 

Pro koho je kurz určen a co přinese:

 

 • absolventi kurzu mistr obchodník - přirozeně navážou ve své práci na cestě k excelenci

 • zkušení obchodníci s praxí - nadhled a přirozenost v práci s kontextem, vlastní obchodní strategie

 • vedoucí obchodních týmu - teoretický rámec fungování a vzdělávání obchodníků, ověření a posun ve vlastních dovednostech, nové úhly pohledu na roli obchodníka, na obchodní proces

 

 

Pro koho kurz určen není:

 • není určen pro obchodníky bez dostatečné obchodní praxe a zkušeností, bez základní sady kompetencí v roli obchodníka

 • není určen pro ty, co aktivně neobchodují, pro ty je určen kurz řešící dovednosti vyjednavače - Vyjednávání: potřeby, jednání, dohoda

Proběhne v termínech

termíny připravujeme

 

. den

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500,- + DPH/den  

Lektoři

Martin Holčík

Zdeněk Štěpánek

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!