top of page

Vedení náročných rozhovorů

Pracovní pohovor

 

... zpracování emocí v náročných rozhovorech ...

... konflikty - přiměřené sebeprosazení ...

... cíl rozhovoru ...

... naše přesvědčení osobě a o druhé straně ...

... vzorce a stereotypy ve stresu ...

... přímá komunikace nebo otevřenost ...

... vědomá práce s komunikačním statusem ...

... jak se chránit před fauly a vracet se do spolupráce ...

 

Základní informace

Cílem kurzu je příprava účastníků na náročné pracovní i osobní rozhovory. Naučíte se připravit se na rozhovor, na který se ani jedna strana netěší. Budete pracovat s vlastní autenticitou, osvojovat si ,jak pracovat s přímou komunikací a otevřeností směřující k vytváření dohod a podpoře spolupráce.  

Podcasty

Metodika

Během kurzu pracujeme především se sebereflexí a prohloubením uvědomění, aby všechny získané poznatky dovednosti byly pro účastníky aplikovatelné v praxi. Důraz je kladen na trénink dovedností a zpětnou vazbu, díky které se zlepšuje pochopení a schopnost věci z kurzu použít v pracovním či osobním životě. 

Program

1. den Náročné rozhovory

 • emoce,

 • konflikty,

 • příprava,

 • přesvědčení o druhé straně,

 • cíl rozhovoru,

 • vztah zúčastněných stran

2. den Rozhovory v konfliktu

 • komunikační status,

 • přiměřené sebeprosazení a přesvědčování,

 • vzorce a stereotypy ve stresu

3. den Vyjednávání

 • přímá komunikace versus manipulace

 • radikální otevřenost

Cílová skupina

Majitelé a vedení firem, manažeři na všech úrovních vedení lidí, vedoucí týmů a skupin, projektoví manažeři, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení rozhovorů.

Návaznost

Kurz Náročné rozhovory navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem (minimálně první 4 dny) podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dny).

Proběhne v termínech

20191219_141112%5B1%5D_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 13 500 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC

Přihlášení

Sarah
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page