Náročné rozhovory

 

... vedení náročných rozhovorů ...

... místo a role emocí v náročných rozhovorech ...

... jak pracovat a předcházet konfliktům ...

... cíl rozhovoru ...

... naše přesvědčení o druhé straně ...

... vzorce a stereotypy ve stresu ...

... přímá komunikace nebo manipulace ...

... vědomá práce s komunikačním statusem ...

... jak se chránit před fauly a vracet se do spolupráce ...

 

Základní informace

Cílem kurzu je příprava účastníků na pracovní i osobní rozhovory. Budeme chtít rozklíčovat a uvědomit si, jak přesvědčení o druhé straně ovlivňují a určují naše chování. Tyto vzorce a přesvědčení nás mohou ovlivňovat na úrovni nevědomí. Ve chvíli, kdy si je člověk uvědomí, může s nimi pracovat a přetvářet je. Účastníci si také osvojí dovednosti práce s emocemi vlastními i druhé strany, zpracováním toho, co se v rozhovoru děje.  Eva Mohauptová do kurzu přináší poznatky z přímé komunikace a otevřenosti jako komunikačního nástroje. Změny komunikačního statusu jsou dalším způsobem, jak můžete pracovat s vlastním projevem a podporovat dosažení dohody a zajištění konstruktivního přístupu.

Hlavní témata

 • příprava na rozhovor

 • práce s emocemi

 • cíl, vztahy, zájmy, struktura, strategie a autenticita

 • schopnost adekvátně reagovat tady a teď

 • reakce v náročných situacích

 • sebeprosazení a přesvědčivost v rozhovorech s druhými

 • vyjednávání a budování dohod

 • vnímavost a práce k vlastnímu komunikačnímu statusu

Program

1. den 

Typy rozhovorů

Co dělá rozhovory náročné:

 • emoce

 • kontext

 • zájmy

 • téma

 • rozdílnost

Emoce

 • moje typické spouštěče emocí

 • reakce mozku

 • moje typické reakce

 • co je v tom pro mě náročné – rozvojová výzva

Struktura – vztah – cíl

 • tři míčky ve vzduchu

 • první osoba jednotného čísla

 • sféra vlivu

 • o jakou změnu usiluji rozhovorem

 • vedení rozhovoru otázkami

Přesvědčení o druhé straně – fantazie, hypotézy, moje pravdy

2. den

Sebeprosazení

Komunikační status

 • hry, učení se změny statutu

 • jak a kdy se měnit

 • pozitivní a negativní status

 • vyrovnávání statutu

 • jak se stávám konfliktním-útočným/submisivním-vzdávajícím

 • kolo rozhovorů

 • ano a, ano ale

Osobní tendence, vzorce v sebeprosazení - adekvátnost

Role a komunikační status

Silové hry v jednáních

 

3. den 

Souboj nebo spolupráce

 • osobní nastavení a přesvědčení

 • důvěra

 • společný cíl, zájmy

 • rozhovory bez společného cíle

 • respekt a vědomé posilování respektu

Budování dohod

Dramatický trojúhelník, posilující trojúhelník

 • podporovatel – vyzyvatel

 • uznání

 • přímá komunikace v rozhovorech, otevřenost, zranitelnost

 • radikální otevřenost, manipulace, agrese

Cílová skupina

Pro majitele a vedení firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení rozhovorů.

Návaznost

Kurz Náročné rozhovory navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem (minimálně první 4 dny) podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dny).

Proběhne v termínech

Otevřená skupina

1

. den

2

. den

3

. den

4

. den

5

. den

6

. den

7

. den

8

. den

9

. den

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 13 500 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová

Přihlášení

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
 
Kontakt

Sarah Gironi

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: gironi@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a výkonné firmy jsou jedním z projektů

AKADEMIE