top of page

Akademie dobrého obchodníka

... role obchodníka, předpoklady moderního obchodování ...

... dosažení vysokého obchodního výkonu bez nepříjemné agresivity ...

... přesvědčit o své nabídce či o svém názoru ...

... jak vytvořit s protistranou přirozený a oboustranně prospěšný vztah ...

... otevírání nových obchodních příležitostí ...

... efektivní řízení obchodního procesu ...

... pokročilé komunikační techniky ...

... jak využívat strategické myšlení a tvorbu záměru ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v cyklu Akademie dobrého obchodníka.

 

Podcast

Mladí obchodní kolegové
--15_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Základní informace

Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Na základě nových poznatků vysvětlíme, proč selhávají postupy, které se dříve zdály optimální. Tréninkem nejdůležitějších dovedností otevřeme cestu ke stylu obchodování, který bude v souladu s osobnostní výbavou účastníka kurzu a zvýší pravděpodobnost uzavírání dobrých obchodů.

Vycházíme z koučovacího principu a nejnovějších poznatků o komunikaci a lidském rozhodování. Využíváme situace z praxe, na kterých vysvětlujeme předkládaná fakta. Trénink dovedností vedeme formou triád, které umožňují výměnu zkušeností mezi kolegy z různých prostředí.

Kurz nabízíme v certifikované variantě. Podmínkou pro získání certifikátu je splnění všech dílčích úkolů, které vedou k vytvoření osobní obchodní strategie a úspěšné prezentování této strategie na posledním dnu kurzu. Certifikace tak zaručuje, že si absolvent osvojil nové poznatky uceleně a využije je k dosažení konkrétních výsledků ve vlastní obchodní praxi.

Cílová skupina

Kurz je určen obchodním zástupcům a členům obchodních týmů. Může pomoci také všem, kteří potřebují dospět k dohodě s druhou stranou. Doporučujeme jej i pracovníkům marketingu a manažerům pro získání představy o potenciálu moderních metod obchodování.

Návaznost

K řešení specifických oblastí obchodování nabízíme navazující akce pro uzavřené týmy.

Proběhne v termínech

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

36000 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Martin Holčík

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC (3. den)

Simona Trávníčková  (5. den)

Michaela Holišová (6. den)

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Sarah
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page