top of page

Specialista manažerem

online program

ONLINE obrazovka Specialista.png

... role manažera v systému firmy, hierarchie ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

... dobrá otázka, jak nastartovat samostatné myšlení druhého ...

... vnitřní a vnější motivace ...

... sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené ...

... delegování jako nástroj motivace ...

... zdroje moci v pozici manažera ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

 

Tato témata a mnoho dalších se řeší v online cyklu Specialista manažerem..

Proč online?

Od jara si pohráváme s myšlenkou, který kurz je možné překlopit do online prostředí a udržet jeho kvalitu – nyní si jsme jistí, že je to Specialista manažerem.​

Ve chvíli, kdy se specialista stane manažerem, tak některé věci prostě nepočkají na prezenční formu vzdělávání. Kurz se zaměřuje více na techniky než prožitková cvičení a právě proto víme, že i v online formě vám předáme to, co potřebujete.

Základní informace

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Jak rozvíjet kompetence v roli vedoucího, práci s lidmi, jejich vedení, podporování a motivaci. Jak získat nadhled o stavu vašeho týmu a vedení jednotlivců.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o rozvoji osobnosti, vedení lidí a motivaci.

Podcast

Program

Role manažera, práce s mocí

 • Role manažera v systému firmy, hierarchie

 • Systemický pohled na roli manažera

 • Manažer versus odborník – osobní růst a kariéra

 • Pozice manažera a očekávání od něj

 • Zdroje moci v pozici manažera

 • Zpětná vazba

 

Styly vedení

 • Situační vedení – vnímání stylů vedení jako nástrojů, jejich přidaná hodnota

 • Trénink direktivního stylu – jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí

 • Trénink mentorinku a inspirace – jak předávat svoje zkušenosti a zaučovat, abychom akcelerovali růst člověka

 • Trénink koučovacího stylu – dobrá otázka. Jak nastartovat samostatné myšlení druhého.

 

Motivace a motivační nástroje

 • principy motivace – teorie a praxe motivace

 • Motivace - vnitřní a vnější motivace

 • Trénink delegování – delegování jako nástroj motivace

 

Rozhovory

 • Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

 • Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

 • Stanovování a vyhodnocování cílů

 • Struktura bilančního rozhovoru

 • Trénink

 

Další možné moduly - time management, princip GTD přístupu sebeřízení, prezentace a sebeprezentace, práce s hlasem, atd.

Formy práce v online prostředí

 • Práce ve skupinách

 • Video ukázky

 • Případové studie a kazuistiky účastníků

 • Individuální příprava a práce

 • Cvičení a aktivity vhodné do online prostředí

 • Práce v dalších aplikacích (Miro, Mural), kam se lze přihlásit přes sdílený odkaz

 • Diskuse

 • Dotazníky

 • Prezentace mentálních modelů a aktivní práce s nimi

Máte zájem o uzavřený kurz pro váš pracovní kolektiv? Kontaktujte přímo Kateřinu Schediwou, doladí s vámi veškeré detaily. 

Návaznost

Manažer koučem

Systemické vedení týmů

Facilitace

Termíny

Kurz se otevře při minimálním počtu 6 účastníků.

Po přihlášení dostatečného počtu účastníků bude následně vypsán termín prvního dne kurzu.

Jak budeme pracovat?

Jedno setkání = 2 x 3,5 hodin, odstup jednotlivých setkání bude cca 3 týdny. 

Jednotlivá setkání budou rozdělena na dva bloky - dopolední 9:00 - 11:30 a odpolední 12:30 - 17:00. V průběhu bloku bude dle domluvy pauza na občerstvení. Mezi bloky bude dostatečně dlouhá pauza na oběd. 

Online přes ZOOM (připojení přes internetový prohlížeč, nebo lze stáhnout aplikaci). Odkaz vám odešleme na e-mail. Lektor je cca 15 minut před začátkem online. Prosíme vás o připojení dřív, aby se technické problémy odladily před začátkem setkání. 

Cena

4500 Kč bez DPH/ 1 den, celkem 18000 Kč + DPH/ cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Mám zájem o kurz

Máte-li o kurz zájem, prosím kontaktujte nás přes formulář níže a do předmětu napište (Specialista manažerem - online program).

Zájem o nový termín
bottom of page