top of page

Umění motivace

Systemické vedení týmů 178522686.jpg

... motivace 2.0 – základní koncepty a jejich limity v praxi ...

... motivace v práci prakticky

... propojení stylů vedení se spokojeností a výkonností lidí ...

... motivující zpětná vazba i o náročných tématech ...

... facilitace skupinových setkání ...

... jak nedemotivovat svým vedením a chováním  ...

... vedení rozhovorů ...

... jak podpořit skupinovou tvořivost ...

... zdroje moci a síly pro roli manažera ...

4 dny pro manažery, vedoucí týmu, prostě lidi co vedou lidi

Základní informace

V rámci kurzu se podíváme na motivaci ze všech možných úhlů pohledu. V AKADEMII využíváme metody učení zážitkem, budete vše trénovat přímo v praxi, takže se hodně dozvíte i o své vlastní motivaci.

A jaké dovednosti z Manažera koučem použijete a následně i prohloubíte? Využívání koučovacích otázek, koučovací rozhovory a zpětnou vazbu. Styly vedení hrají v motivaci důležitou roli, podíváme se i na ně a zaměříme se na to, jak s nimi pružně pracovat. Opět se posuneme dál v rozvoj samostatnosti a podpoříme mentalitu tvůrců v lidech kolem vás. Pozornost budeme věnovat zvládání situací, které vás potkávají a jsou pro vás náročné z hlediska uplatňovaní nových přístupu. 

Podcasty

Metodika

Během kurzu pracujeme především se sebereflexí a prohloubením uvědomění, aby všechny získané poznatky dovednosti byly pro účastníky aplikovatelné v praxi. Důraz je kladen na trénink dovedností a zpětnou vazbu, díky které se zlepšuje pochopení a schopnost věci z kurzu použít v pracovním či osobním životě. 

Program

1. den 

propojení stylů vedení se spokojeností a výkonností

2. den 

motivující zpětná vazba i v náročných rozhovorech

3. den

vedení motivujících rozhovorů

4. den

vyhoření a jeho prevence

Cílová skupina

Majitelé a vedení firem, manažeři na všech úrovních vedení lidí, vedoucí týmů a skupin, projektoví manažeři, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení rozhovorů.

Umění motivace navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem (minimálně první 4 dny) podmínkou pro účast v tomto cyklu.

Proběhne v termínech

termín připravujeme

Sarah

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18 000 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page