_MG_3491.jpg

Jana Homolová

Libchavy Brno

Motto

„i malý krok vpřed se počítá“


Co je pro mě koučink

Koučink je pro mě … tak trochu detektivní práce, kdy skrze otázky a různé úhly pohledu hledám řešení, někdy na první pohled neřešitelné situace ... tak trochu kreativní práce, kdy skrze otázky, inspiraci a sdílení nacházím pro sebe nové možnosti ... ale především setkávání se sebou sama a svým životním příběhem.


Profesní minulost

15 let jsem se pohybovala v prostředí velké korporátní firmy, kde jsem prošla od píky specializovanými pozicemi po pozici týmové vedoucí a manažerky, až jsem postupně začala přesahovat hranice týmu a profilovat se svojí zkušeností i zvědavostí do oblasti vzdělávání a rozvoje jako interní trenérka a koučka. 


S profesionálním koučováním jsem se setkala poprvé v roce 2014 v rámci vstupu do vyššího managementu a natolik mě nadchlo, že jsem zatoužila si tuto dovednost osvojit a postupně jsem absolvovala v AKADEMII Libchavy několik výcviků kouče (První a Druhou spirálu kouče, Koučování systémů - ve výcviku) a programů profesního vzdělávání (Manažer koučem, Systemické vedení týmu). 


V rámci manažerské praxe jsem koučování hojně využívala a svoji pozornost zaměřovala na rozvoj členů týmu a týmu jako celku. Bavilo mě vnímat, jak jsme každý jedinečný, jak silné stránky jednoho člena týmu mohou týmově doplnit slabší stránky druhého a jaký pozitivní vliv to má na spokojenost, motivaci i výkon jednotlivců a celého týmu. Ráda jsem vždy podporovala druhé na jejich individuální cestě za svými sny v rámci tvorby jejich vlastní vize, cílů, či realizačních kroků. Nesmírně mě také bavilo a stále baví propojovat teorii s praxí. Co mě v rámci osobního rozvoje zaujme, snažím se zkoušet v praxi. 


V rámci praxe interní trenérky a koučky jsem měla možnost vést v tandemu s báječným kolegou vlastní školení na různá témata ušitá na míru potřebám týmu a organizace. 


V rámci interního koučování jsem podporovala jednotlivce především v překonávaní překážek, které se objevujících často ve formě naučených vzorců chování či přesvědčení o sobě samém a/nebo světě okolo. Jakýkoliv malý krůček u klienta vždy podpořil můj pocit, že tato cesta má smysl, přesah do budoucnosti a přináší mi velkou radost. 


Co vám mohu nabídnout

Koučuji profesní i osobní témata dle potřeb klienta. Při koučování používám běžné transakční i hlubší transformační techniky dle standardu ICF. Koučování (dle dohody) propojuji s konzultací, skrze kterou mohu klientovi nabídnout praktické rozvojové nástroje/pomůcky pro široké využití v praxi. 


Provázím začínající manažery v jejich tématech se zaměřením na oblasti JÁ, TÝM, ORGANIZACE.


Lektoruji a trénuji individuální i týmová témata, kterými jsem prošla ve vlastní manažerské zkušenosti. Témata ráda tvořím na míru potřebám, propojuji v nich teorii s praxí a kladu důraz na vyváženost myšlenek a zážitků a z toho plynoucích uvědomění a reálných kroků směřujících k žádoucímu stavu.   

 

Co mě ještě baví

„Zelený bytový design“ - miluji les a přírodu a všemožnou flóru, která je mi přirozenou terapií duše. Pro radost a někdy i na zakázku pak tvořím originální „zelené“ dárky. Od malička hraji volejbal a nyní se věnuji i pravidelné chůzi (s psí společnicí ohařkou Malinou) spojenou s běháním, cvičením a meditací na čerstvém vzduchu. S manželem ráda cestuji a objevuji cizí kultury a stejně tak se ráda setkávám s přáteli a sousedy „na slovíčko“.