top of page

Manažer koučem

Základní informace k celému cyklu

  • 7denní trénink koučovacího stylu vedení lidí

  • součást Manažerské akademie

 

Cílem tohoto cyklu je rozvinout uvědomování si sama sebe, svého jednání, způsobu komunikace i vedení lidí a rozvoj sebe sama. Získané dovednosti podporují vědomé vedení lidí, delegování, motivaci a rozvoj jejich potenciálu. Jednotlivá setkání probíhají s odstupem vždy cca 4 – 6 týdnů, aby došlo k zažití, vyzkoušení probraných věcí v praxi.

rawpixel-658243-unsplash orig.jpg

Po absolvování prvních tří dnů KOUČ POZICE, SÍLA OTÁZEK, PODPORA TVOŘIVOSTI mohou účastníci libovolně kombinovat dny 4.-6., dle jejich potřeb. 

Absolvováním 6 jednodenních základních setkání a jednodenního "integračního semináře" získává účastník potvrzení o absolvování rozvojového kurzu Manažer koučem, který stvrzuje získání potřebných dovedností manažera pro úspěšný styl vedení lidí. AKADEMIE Libchavy garantuje, že držitel tohoto certifikátu je schopen vést tým a jednotlivce koučovacím stylem vedení. 

Cílová skupina

Majitelé, ředitelé, manažeři firem, kteří chtějí rozvíjet sebe, své zaměstnance, vést je vědomě,

pozitivně a beze strachu v sobě i v nich.

Krátké video s referencemi účastníků i samotných lektorů si můžete prohlédnout ZDE.

Podcasty

Termíny konání

38. běh - volná místa

1. den 12.09.2024

2. den 09.10.2024

3. den 04.11.2024

4. den 09.12.2024

5. den 07.01.2025

6. den 18.02.2025

7. den 18.03.2025

37. běh - obsazen 

2. den 14.06.2024

3. den 04.09.2024

4. den 15.10.2024

5. den 14.11.2024

6. den 12.12.2024

7. den 06.01.2025

36. běh - obsazen

4. den 04.06.2024

5. den 26.06.2024

6. den 10.09.2024

7. den 27.09. 2024

35. běh - obsazen

7. den 05.06.2024

Přihlašování

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Vybraný
běh:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Kde se kurz koná

AKADEMIE Libchavy

Cena kurzu

38.150 Kč + DPH (21%)/kurz

Platí se celý cyklus.

V ceně je zahrnuto celodenní občerstvení a materiály. 

V případě zájmu jen o konkrétní dny nás kontaktujte.

Jsem k dispozici pro vaše dotazy -  Kateřina Schediwá

MK 1.den

Manažer koučem - 1. den KOUČ POZICE

Základní informace

Účastníci se naučí rozlišovat různé manažerské styly a situace, kdy řídit, instruovat, delegovat, použít koučovací styl vedení a jak to umět střídat. Naučí se základům empatie a efektivního naslouchání druhým.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na práci s manažerskými styly.

Lektoři:

                                               

                             

                           Zdeněk Štěpánek

DSC_7624.png
MK 2.den

Manažer koučem - 2. den SÍLA OTÁZEK

Druhý den je zaměřen na naučení se efektivního pokládání otevřených otázek tak, aby podpořily samostatné a kreativní uvažování podřízeného nebo kolegy a technik, které podporují vzájemnou důvěru a otevřenost.

Přínosy setkání

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na práci s otázkami a používáním smyslů.

Metodika

Vytvoření základního návyku kouč pozice, která je pro kvalitní koučink klíčová. Zvládnutí dalších koučovacích nástrojů a technik.

Lektoři:

                          Eva Mohauptová

_MG_3491.jpg
MK 3

Manažer koučem - 3. den PODPORA TVOŘIVOSTI

Účastníci se naučí pochopit vlivy různých druhů strachu, které mohou lidem bránit ve výkonu a pracovat na jejich odbourávání.  Získají nástroje jak podporovat jiné úhly pohledu a tvořivost a větší zapojení v druhých.

Přínosy setkání

Trénink koučovacích dovedností zaměřený práci se strachem, hledání nových řešení, příležitostí a vizí.

Metodika

Práce s koučovacími technikami na překonání strachu. Usazení v kouč pozici se záměrem pomoci koučovanému otevřít nové možnosti. 

Lektoři:

                         

                         Eva Mohauptová

 

_MG_3491.jpg
MK4

Manažer koučem - 4. den VEDENÍ PROJEKTŮ

Účastníci se naučí, jak lze využít koučovací styl při vedení menších či větších firemních projektů a jak do těchto projektů zainteresovat podřízené či kolegy. Jednou z významných oblastí, kde koučink přináší výrazné finanční efekty, je vedení projektů. Jako manažer-kouč můžete provádět podřízeného za jeho úspěchem, který nám přináší efekt kvalitnějšího samostatného spolupracovníka. Delegování tvorby celých projektů může přinést významnou změnu v časovém plánu manažera. Pokud projekty koučujete, máte přehled o stavu a předpokládaném dokončení projektu.

Přínosy setkání

Vytvoření návyku pozice kouče-facilitátora, která je pro klíčová pro kvalitní vedení podřízených. Zvládnutí  koučovacích nástrojů a technik k nastartování a řízení projektů svých podřízených.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na koučování (facilitaci) tvorby a řízení projektů.

Lektoři:

                                                         

           

                         Zdeněk Štěpánek

DSC_7624.png

Manažer koučem - 5. den POUŽÍVÁNÍ HLASU

Čtvrtý den je zaměřen na práci s hlasem a porozuměním, jak náš hlas a neverbální projevy mohou ovlivnit vzájemnou komunikaci. Pouze ze 7 % rozhoduje to, co říkáte. Zbývající část tvoří, jak to říkáte a jak se u toho pohybujete. Barva hlasu, její tón, frekvence, vlnitost...je veliké množství forem hlasu, které vyvolávají zcela rozdílný efekt. 

Přínosy setkání

Zvládnutí dalších koučovacích nástrojů a technik, prohlubující schopnost manažera využít koučovací přístup.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na prohloubení  "kouč pozice" vytváření vztahu, zaměření na používání hlasu a používání všech smyslů.

 

Lektoři:

               

                                      

                        Zdeněk Štěpánek

                        Monika Kubasová

23252.jpg
DSC_7624.png
MK5
MK6

Manažer koučem - 6. den VEDENÍ PROCESŮ

Šest den je zaměřen na používání koučovacího stylu ve vedení svěřených procesů, jak tím ovlivnit pozitivně vzájemné vazby a principy přímé komunikace směrem k zákazníkům externím i interním. Tvorba procesů je jedním ze základních potřeb firem, pokud chtějí zlepšit kvalitu komunikace, přenosu kompetencí a zodpovědnosti na jednotlivé pracovníky a zvýšení motivace lidí. Účastník si odnese nejen techniky, které může využít při sestavování procesů svých podřízených a kolegů, ale též si odnese minimálně jeden zpracovaný proces, který se týká jeho kompetencí.

Přínosy setkání

Zvládnutí  koučovacích nástrojů a technik pro úspěšnou facilitaci procesů ve firmě. 

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na koučink procesů.

Lektoři:

                                               

           

                        Zdeněk Štěpánek

DSC_7624.png
MK7

Manažer koučem - 7. den INTEGRACE MANAŽERA V KOUČE

Poslední den je věnován integraci poznatků z předchozích dnů a v závěru dochází k certifikaci účastníků, kteří prošli všemi sedmi dny.

Přínosy setkání

Absolvent získává certifikát AKADEMIE Libchavy "MANAŽER KOUČEM ", který dokládá osvojení potřebných dovedností manažera pro úspěšný styl vedení lidí. AKADEMIE Libchavy garantuje, že držitel tohoto certifikátu je schopen vést tým a jednotlivce koučovacím stylem vedení.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností, které se absolventi předešlých 6 modulů naučili a jejich implementace do firemní kultury. Cyklus je zakončen závěrečnou zkouškou a předáním certifikátu "MANAŽER KOUČEM".

Lektoři:

                                               

                                       

                        Zdeněk Štěpánek

DSC_7624.png

Reference

Perfektně připravený, do sebe zapadající program, který je obrovským přínosem a obohacením mého života. A teď už nejen mého :-)Do kurzu jsem šla s myšlenkou pochopit, že každý z nás je jedinečný a já nemohu očekávat, že budou lidé kolem mě vnímat život stejně jako já. Měla jsem štěstí na úžasné kolegy ve skupině, kteří mi to ukázali. Každý jsme to měli jinak a přesto jsme na kurzu úžasně fungovali. To hlavně díky perfektním trenérům – p. Štěpánkovi, p. Mohauptové a p. Kubasové.Z toho tedy vyplývá, že se mi na kurzu nejvíce líbilo to, že jsem na jeho konci dospěla k vysněnému cíli a pochopila… Akademie je nádherné a inspirující místo. A TO ÚŽASNÉ JÍDLO A DOKONALÝ SERVIS NEMÁ CHYBU!!!! Tento kurz bych doporučila všude tam, kde se pracuje s lidmi. To znamená, že vlastně každému :-) Osobně mi kurz přinesl radost, uvědomění, pochopení, novou cestu. V pracovním životě pak snadnější komunikaci, nadhled, novou energii, radost, lepší organizaci práce.

Olga Slavíčková, marketingová ředitelka

Program Manažer koučem z mého pohledu představuje rozšíření obzorů a pohled na práci manažera z jiné strany. Představuje pak přesně ten typ osobního rozvoje, který potřebujete pro zlepšení sama sebe. Zároveň je nezbytné si udržet nadhled, protože ani koučink není samospasitelný. Líbila se mi absolutně přátelská atmosféra a spád nových informací. Kurz bych doporučil komukoliv, kdo na sobě chce pracovat a zlepšovat se.Mně osobně přinesl spoustu užitečných informací do pracovního i soukromého života. Pro pracovní život pak nadhled, schopnost rozhodování a méně stresu.

Michal Drápalík, projektový manažer, RETIA, a.s.

Na kurzu se mi nejvíce líbilo sebezpytování, objevování zajímavých cest v rozvoji HR a managementu, přínos pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí zlepšovat firemní prostředí.Doporučila bych ho všem managerům. Osobně mi kurz přinesl - v jednu chvíli dopadlo jisté poznání, kam mělo, a porozuměla jsem hlouběji pojmům stínu a zrcadlení, jímiž jsem se už delší dobu zabývala…

Marta Čechová, HRM, Saint-Gobain Construction Products CZ

Sarah
bottom of page