top of page

Linový manažer

118194978.jpg

 

... jak motivovat a vést své lidi ...

... práce s tlakem, strachem, konflikty a stresem ...

... jak řídit time management ...

... jak využít koučovací styl vedení, který podporuje vyšší výkon ...

... konkrétní koučovací techniky s možností okamžité aplikace do praxe ...

... přijetí osobní odpovědnosti za své podřízené a vlastní rozhodnutí ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v kurzu Liniový manažer.

 

Základní informace

Liniový manažer je v první linii, řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Dopadají na něho potíže s materiálem od dodavatele, tlačí na něho obchodníci, vykrývá vlivy všech zainteresovaných stran. To vše dělá často bez jakékoliv průpravy. Vypracoval se často na pozici mistra z nejlepšího dělníka a zvládat záludnosti výroby najednou nestačí. Potřebuje umět pracovat s podřízenými, stresem, řídit práci, vést lidi, motivovat je, umět srovnat situaci i řešit konflikty. Potřebuje být za vedoucího i kamaráda.

Podcasty

Cílová skupina

Pro směnové mistry, vedoucí středisek a provozů, jejichž úkolem je řídit přímo pracovníky a procesy na provozech, organizovat výrobu či poskytování služeb.

Metodika

Kurz bude veden tak, aby si liniový manažer odnesl jasné, jednoduché a srozumitelné postupy, ve kterých se bude orientovat a najde si v nich svůj styl, kontext, rámec pro využití ve své praxi. Namísto univerzálních návodů bude veden k nalezení jedinečných řešení pro svou práci.

Každý den je plný případových studií, prožitkových aktivit a otevřené facilitované diskuze nad hlavními tématy daného dne a i nad tématy, která si mistři přináší přímo z praxe.

Kurz skvěle propojuje základ teorie s nácvikem dovedností a jejich propojením do každodenní praxe. Čas věnujeme sebereflexi a akčním krokům.

Program

Já, mistr – 1. den

 • Styly vedení a jejich místo v každodenní práci

 • Místo v systému – podřízený/nadřízený

 • Projekt a má role v něm /proces/hierarchie

 • Time management

 

Motivace – 2. den

 • Nejlepší motivací je nedemotivovat

 • Co funguje a nefunguje v motivaci

 • Jak souvisí má motivace s podporou týmu

 • Motivační lži dle Steffen Kirchner

 

Rozhodování – 3. den

 • Kdo to tady vede

 • Sféra vlivu a zájmu

 • Radikální otevřenost

 • Priority

 

Rozhovory 4. den

 • Typy rozhovorů (vytýkací, motivační, zpětnovazební a bilanční) - každá situace vyžaduje speciální přístup

 • Cíl rozhovoru – s cílem bude komunikace efektivní

 • Otázky – jak klást správně otázky, abychom dostávali odpověď na to, na co se ptáme

 

Práce s emocemi 5. den

 • Zvládání emocí – svých, týmu i nadřízených

 • Strach

 • Odpor

 • Práce pod tlakem – zvládání stresu

Rozvoj lidí 6. den

 • Má role

 • zdroje moci dle Maxwell

 • Důvěra – já/lidi/proces/svět

 • Sebeřízení – rozvoj sebe sama

Projekt /proces/hierarchie 7. den

 • Co to je

 • Jak to souvisí a v čem je to jiné

 • Má role v nich

 

Integrace 8. den

 • Má role

 • Sebeřízení - rozvoj sebe sama

 

Proběhne v termínech

--15_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Program připravujeme pro uzavřené skupiny. Pokud máte zájem o tento program pro vaši firmu, kontaktujte Kateřinu Schediwou.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4 500 Kč bez DPH/1 den, celkem 36 000 Kč + DPH/celý kurz. Možnost platby po jednotlivých dnech.

Lektoři

Michaela Holišová

Přihlášení

Jméno a příjmení:
Sarah
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page