Systemické vedení týmů

Systemické vedení týmů 178522686.jpg

 

... jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým ...

... přírodní zákony týmu a jak je využít v pracovním prostředí ...

... facilitace skupinových setkání ...

... práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi ...

... samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu ...

... rozhodování ve skupině a práce s konflikty ...

... jak podpořit skupinovou tvořivost ...

... formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v kurzu Systemické vedení týmů.

 

Základní informace

Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky, jak budovat vysoce efektivní samostatné týmy. Nahlédneme na zákonitosti systémů, se kterými musíme v týmech počítat, skupinovou dynamiku, roli vedoucího – jak může budovat tým jako učící se organismus. Zažijeme budování učící se organizace naživo, vědomou práci s chybou. Pokud máte ambici mít autonomní tým, budovat agilní tým, dostanete spoustu inspirace a dovedností pro roli vedoucího.

Hlavní témata

Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí

Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým

Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu)

Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty

Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku

Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi

Podcasty

Cílová skupina

Pro majitele a vedení firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení lidí.

Návaznost

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně první 3  dny).

Proběhne v termínech

Otevřená skupina - další běh připravujeme v září 2022

1

. den

10. ledna 2023

2

. den

5. února 2023

3

. den

6. března 2023

4

. den

26. dubna 2023

5

. den

18. května 2023

6

. den

15. června 2023

7

. den

6. září 2023

8

. den

10. října 2023

9

. den

12. listopadu 2023

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

5450 Kč bez DPH/1 den, celkem 49 050 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová, (1. den, 3. den, 5. den, 7. den, 8. den, 9. den)

Zdeněk Štěpánek, (2. den, 4. den, 6. den,  9. den) 

Přihlášení

20191219_141112%5B1%5D_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!