Systemické vedení týmů

 

... jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým ...

... přírodní zákony týmu a jak je využít v pracovním prostředí ...

... facilitace skupinových setkání ...

... práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi ...

... samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu ...

... rozhodování ve skupině a práce s konflikty ...

... jak podpořit skupinovou tvořivost ...

... formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v kurzu Systemické vedení týmů.

 

Základní informace

Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky, jak budovat vysoce efektivní samostatné týmy. Nahlédneme na zákonitosti systémů, se kterými musíme v týmech počítat, skupinovou dynamiku, roli vedoucího – jak může budovat tým jako učící se organismus. Zažijeme budování učící se organizace naživo, vědomou práci s chybou. Pokud máte ambici mít autonomní tým, budovat agilní tým, dostanete spoustu inspirace a dovedností pro roli vedoucího.

Hlavní témata

Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí

Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým

Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu)

Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty

Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku

Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi

Program

1. den – formování týmu, tvorba kmenů, čemu potřebujeme říct ano, závazky týmu, vize vedoucího a členů, role vedoucího

2. den – budování kultury týmu jako kmene, zákonitosti systémů a skupin, mužský a ženský princip, respekt ve skupině

3. den – role v týmu, typologie rolí a jejich dynamika, osobní integrita a role v týmu, flexibilita v rolích v týmu

4. den – systemická práce s rolemi, vědomé zacházení s rolemi, role zadavatele vůči týmu, facilitace

5. den – učení ze zkušenosti, práce s chybou, týmová práce ve VUCA světě

6. den – já a tým, já a vnitřní tým, přijímání a dávání – rovnováha v týmu, retrospektivní setkání týmu, praktická práce se změnou kultury týmu, otevřenost

7. den – skupinová dynamika a přírodní zákony vývoje ve skupinách -  techniky a postupy v jednotlivých fázích, JÁ – MY slaďování osobních zájmů a zájmů celku, řešení konfliktů, atmosféra

8. den – zdroje energie v týmu, napětí, radost a jak pracovat s pozitivní energií týmu, oceňování, dosahování dohod ve skupinové diskusi, intervence při skupinových diskusích, zranitelnost a důvěra, bezpečí a otevřenost

9. den – integrace celého cyklu, šéf týmu z nadhledu

Cílová skupina

Pro majitele a vedení firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení lidí.

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dny).

Návaznost

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dnů).

Proběhne v termínech

Otevřená skupina

1

. den

2

. den

3

. den

4

. den

5

. den

6

. den

7

. den

8

. den

9. den termín připravujeme

 

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 40500 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová, (1. den, 3. den, 5. den, 7. den, 8. den, 9. den)

Zdeněk Štěpánek, (2. den, 4. den, 6. den,  9. den 

Simona Trávníčková (5. den)

Přihlášení

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
 
Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a výkonné firmy jsou jedním z projektů

AKADEMIE