Systemické vedení týmů

Systemické vedení týmů 178522686.jpg

 

... jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým ...

... přírodní zákony týmu a jak je využít v pracovním prostředí ...

... facilitace skupinových setkání ...

... práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi ...

... samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu ...

... rozhodování ve skupině a práce s konflikty ...

... jak podpořit skupinovou tvořivost ...

... formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v kurzu Systemické vedení týmů.

 

Základní informace

Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky, jak budovat vysoce efektivní samostatné týmy. Nahlédneme na zákonitosti systémů, se kterými musíme v týmech počítat, skupinovou dynamiku, roli vedoucího – jak může budovat tým jako učící se organismus. Zažijeme budování učící se organizace naživo, vědomou práci s chybou. Pokud máte ambici mít autonomní tým, budovat agilní tým, dostanete spoustu inspirace a dovedností pro roli vedoucího.

Hlavní témata

Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí

Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým

Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu)

Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty

Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku

Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi

Podcasty

Cílová skupina

Pro majitele a vedení firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení lidí.

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dny).

Návaznost

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dnů).

Proběhne v termínech

Otevřená skupina - další běh připravujeme v září 2022

1

. den

20. září 2020

2

. den

6. září 2021

3

. den

14. října 2021

4

. den

15. listopadu 2021

5

. den

8. prosince 2021

6

. den

17. ledna 2022

7

. den

8. února 2022

8

. den

9. března 2022

9

. den

26. dubna 2022

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 40500 Kč + DPH/cyklus.

Lektoři

Eva Mohauptová, (1. den, 3. den, 5. den, 7. den, 8. den, 9. den)

Zdeněk Štěpánek, (2. den, 4. den, 6. den,  9. den 

Simona Trávníčková (5. den)

Přihlášení

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!