top of page

Koučování týmu

"Podpora efektivních týmů, podpora vedoucích týmů, silné propojení týmů s organizací"

Proč podporovat týmy?

Klíčem k pružnosti a efektivitě organizací jsou spolupracující a efektivní týmy. Tým je základní učící jednotka. Pokud funguje, je zásadním přínosem pro organizaci. Pokud nefunguje je černou dírou na energii. 

Co dělá týmový kouč?

Rozumí týmové dynamice a dějům v týmu tak, že je schopen vám dát zpětnou vazbu a doporučení - co se u vás děje a co s tím, abyste byli efektivní. Umí se dívat z nadhledu a kontextu na tým a tedy nevnímá pouze skupinu lidí, ale také jak fungují se svým okolím, jak jsou propojeni se svými zadavateli, stakeholdry. 

 

Cílem koučování týmu je:

  • otevřít zdroje týmu, které jsou nevyužité

  • respektovat hierarchii a současně vytvářet harmonii a vyváženost ve vztazích vedoucí x členové týmu

  • najít vnitřní napojení na společné směrování: dává nám smysl, co děláme, jdeme za tím společně a baví nás to

  • vytvořit atmosféru důvěry, svobody a z ní vnitřní odpovědnost každého člena za tým a jeho výsledky

  • otevřeně komunikovat o úspěších, problémech i sporech a dokázal to dělat s respektem a přijetím různosti vnitřního nastavení jednotlivých členů

Jak práce konkrétně vypadá?

Kouč začíná spolupráci se zadávajícím manažerem. Ten na straně klienta rozhoduje o požadovaném výsledku rozvoje týmu, obvykle člověk, který má zodpovědnost za rozvoj týmu. S ním domlouvá kouč záměr práce s týmem, vyjasňuje zadání na změnu a domlouvá podmínky práce.

nový KT 1.png

Prvním krokem procesu týmového koučování je diagnostika aktuální situace, který probíhá formou účasti týmového kouče na pracovišti klienta (představení kouče týmu, účast na poradách, krátké individuální rozhovory, podrobný rozhovor s kontraktorem). Podmínkou procesu práce s týmem je, že vedoucí je součástí procesu rozvoje.

Ze svého pozorování dává kouč zpětnou vazbu vedoucímu týmu a navrhuje konkrétní způsob práce s týmem. Doporučení, jak pracovat s týmem, může mít několik podob. Na základě doporučení i diskuse se zadávajícím manažerem vzniká dohoda na krocích.

 

Další fází je vlastní práce s celým týmem, v případě potřeby s jeho částmi, na klíčových tématech týmu. Na základě konkrétních výsledků a průběhu práce s týmem obvykle dochází po několika krocích k rekontraktován. Na základě aktuálního stavu týmu podle dohody týmového kouče a kontraktora je určena nejefektivnější strategie vzdělávání pro další kroky.  

Výsledky koučování týmu

Efektivní tým, který je hybnou silou organizace a základní jednotkou změny. Členové týmu jsou schopni efektivně spolupracovat a umí pracovat s vlastní výkonností a efektivitou. Na pracovišti se budují vztahy, které podporují výkonnost a spokojenost. Tým je schopen využít potenciál jednotlivce a pracovat s růzností.

V případě zájmu o koučování týmu kontaktujte Katku. Spojí vás s jedním z koučů, kteří s vámi proberou vaše konkrétní požadavky.

Koučové týmů

bottom of page