top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraSimona Trávníčková

Svět VUCA

Aktualizováno: 10. 11. 2020


Když 20. července 1969 přistávali první lidé na Měsíci, bylo vše pečlivě naplánováno. Za Apollem 11 stálo tisíce hodin výpočtů, nekonečné množství testů, obrovský tým vědců i počítače, připravené na jakoukoliv chybu astronautů. Přesto, když se přistávací modul dostal do výšky 330 metrů nad Moře klidu, hlavní pilot Neil Armstrong pochopil, že plánované místo přistání minou o celé kilometry a modul míří do místa plného balvanů kolem Západního kráteru. Palivo rychle docházelo. Počítač hlásil jednu chybu za druhou. Armstrong přešel na ruční řízení, odmlčel se, očima vyhledal vhodné místo a modul bezpečně dovedl na přistání. V těch chvílích se plně spolehl na svou intuici, zkušenost a sílu přítomného okamžiku. Improvizoval.
Ani si nemusíte představovat, že jste šéf nebo živnostník, který neví, co přinese zítřek nebo příští měsíc. Ani nejmocnější muži planety v současnosti nevědí, co bude. Možná mají větší rezervy než běžní smrtelníci, ale jsou ve stejné nejistotě. Na vašem pracovním stole se sešlo mnoho protikladných sil, navzájem si odporujících tlaků, zájmů a proměnných. Ani ten nejchytřejší člověk to nemůže vyřešit sám. Je potřeba dát hlavy a srdce týmu dohromady a vydat se zcela novými cestami, pokud má vaše firma pokračovat.


ŽIJEME V DOBĚ, KDY ROZUM NESTAČÍ SVĚT SE NEZBLÁZNIL, JE VUCAVUCA je zkratka ze čtyř anglických slov, které charakterizují náš současný svět:
Volatile / Proměnlivý Nečekané změny probíhají bez ustání a navzájem se ovlivňují, takže dynamika změn se stále zrychluje.

Uncertain / Nejistý Chybí předvídatelnost, klesá možnost na něco se připravit v předstihu. Zato vzrůstá možnost překvapení.

Complex / Složitý Na každou věc působí mnoho různých sil a událostí. Vše je se vším propojeno, takže přestáváme vnímat klasickou vazbu příčina-následek.Ambiguos / Mnohoznačný
Je mléko dobré nebo špatné? Je levnější jaderná nebo solární energie? Mlha houstne a roste zmatek. Realita se tvaruje podle směru, kterým se na ni díváme.

Zkratka VUCA pochází z armádního žargonu. V amerických vojenských školách se podle ní lidé připravují na skutečnost, že „žádný pečlivě připravený plán nepřežije kontakt s reálným nepřítelem“. Protože není v lidských silách vzít v potaz všechny proměnné a vytvořit dokonalý plán, který bude zítra nebo za hodinu zaručeně fungovat. Je zajímavé, že tato zkratka vznikla po konci studené války okolo roku 1990, kdy USA ztratily viditelného a jednoznačného nepřítele – sovětský blok. Od těch dnů je možné hledat nepřítele kdekoliv. A také to spousta lidí dělá. Zkratka se brzy ujala ve světě byznysu a dnes je možné se běžně setkat s pojmem „leadership ve světě VUCA“.


Pokud život stále zrychluje a nechce si dát pauzu, pak je třeba zvolit adaptační strategii, která bude fungovat. Pokud můžeme dnešní dobu označit jako turbuletní, pak je užitečnější stát klidný uvnitř v oku hurikánu, než vlát na okraji a křičet hrůzou. A to platí jak pro jednotlivce, tak pro firmy a jejich tvůrčí týmy. Aplikovaná improvizace je jedním z nástrojů, který umožňuje skutečné inovace. Vychází ze zkušeností divadelníků, kteří se léta věnují improvizačnímu divadlu. Tzn. stojíte na scéně, vedle vás další herci, scénář neexistuje, představení začíná. Jedeme! Pokud vás teď polil studený pot, asi neznáte finty, které improvizaci umožňují. Aby něco vůbec vzniklo, musí být všichni účastníci v danou chvíli jedno tělo, jedna duše. Jde o kolektivní mindset, tedy nastavení mysli.

LÁME PLÁNY

Jednoduše řečeno: Všichni v týmu jsou v dané chvíli plně ponořeni do přítomného okamžiku, soustředěni jeden na druhého, uvolnění a otevření všemu, co přijde.


Zní to velmi jednoduše, ale než se vaše firemní komunikace do podobného naladění dostane, může to dát dost práce a trénování. Rozhlédněte se u vás na poradě. Nevěnuje se někdo mobilnímu telefonu? Nepřemýšlí polovička lidí nad dnešním večerem a ta druhá nad tím, co se jim stalo včera? Poslouchají všichni toho, kdo mluví, čtou řeč jeho těla a vnímají jeho emoce? Přijímají jeho nápady a rozvíjí je? Je vaše zasedačka tím bezpečným a příjemným prostorem, kde si lze hrát a bez obav pinkat s nápady? Pokud to zatím takhle u vás nefunguje, máme pro vás dobrou zprávu. Lze to změnit.

REAKCE NA ZMĚNU

Vrozená lidská reakce na změnu (nečekaný impuls zvenčí) by se dala popsat slovy - bojím, sakra, nepříjemnost, mobilizovat, adrenalin, pryč, potlačit, utéct, ignoruji. Energeticky dost náročné procesy, užitečné v časech divokých šelem a nepřátelských kmenů, usilujících o náš život. Považovat v současném světě každou změnu za nepřítele by bylo k zbláznění, když se na nás změny valí jedna za druhou jako vlny na pobřeží. Dobré je, že už nejde o život, ale o to, abychom změnili přístup.


Přijmout změnu
Zenoví mistři, vnitřně zcela klidní, s maximální bdělostí pozorují vše, co přichází, aniž by to hodnotili jako dobré či špatné. Než se na jejich úroveň všichni dostaneme, můžeme zatím položit rovnítko život =změna. Ne, že by změna byla součástí života, Změna je synonymum pro Život. Co se nemění, je mrtvé.
Říct věcem ANO
A postavit další cihlu k tomu, co přišlo. Pokud vyhodnocujeme příchozí zprávy jako špatné zprávy,přesouváme se do pevnosti negativity a naše reakce budou pochopitelně negativní. Zacpěte si uši, zavřete
oči, otočte se zády, zvyšte zdi... to asi nebudou ideální adaptační strategie.
Přijmout chybu
Při hledání zcela nových řešení je chyba nástrojem v laboratoři, nikoliv kaňkou na naší čistě vybělené košili. Hezká je legenda o první fungující žárovce T. A. Edisona: Po stovkách pokusů se mu podařilo najít vhodné vlákno k rozsvícení a později to okomentoval:„Neselhal jsem 700krát. Dokonce ani tejednou. Byl jsem 700krát úspěšný v dokazování,že toto řešení nebude fungovat.“

Autorka Simona Trávníčková, lektorka, herečka improvizovaného divadla

Zaujala vás práce se změnou a možnosti využití aplikované improvizace pro rozvoj vašeho týmu. Více se tematice věnujeme v novinách AKADEMIE - Nový rozměr a Improvizace. Ozvěte se na e-mail Kateřině Schediwé (schediwa@akademiesro.cz, 773 562 888), ráda vám noviny v tištěné či online verzi zašle.

714 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page