top of page
Reference
Spirálová dynamika - spirála života
Spiralova

Spirálová dynamika mi pomohla pochopit, co je pro mě jako člověka i lídra důležité. Co mi není vůbec vlastní a na čem bych měl zapracovat. Nabídla mi velmi unikátní a pravdivý pohled na to, kde jsou naše limity. Pochopil jsem nejen to, co stojí za občasnými konflikty šéfů v mém týmu, ale i tom, co potřebuji udělat v rámci dalšího organizačního rozvoje ve firmě. Jsem nesmírně vděčný za to, že více jak polovina šéfů mého týmu si sebe sama vzala jako téma na náš face to face. Poklad s názvem ,,vědomý osobní rozvoj" je pro mě to nejcennější ze spirálové dynamiky.

Michal Hornák, generální ředitel společnosti WITTE Automotive ČR, FORBES TOP CEO 2023 a MANAŽER ROKU 2023

Osobně mi kurz přinesl hezký zážitek, školení naprosto vzorové a dalo se opravdu krásně prožít a procítit. Po pracovní stránce změnu postoje vůči některým lidem, kdy jsem vždy hledala chybu v sobě a mojí komunikaci a nyní ji vidím i v postoji daného jedince např., v jeho neztotožnění se s pravidly ve firmě.Z pohledu k okolí - mám je radši, protože jim více rozumím. Doporučila bych ho každému, kdo se snaží přemýšlet o lidech a má je rád.

Lenka Zelenková, manažer kvality

Pro mne se jedná o další pohled na všeobecný vývoj věcí a systémů kolem nás. Intenzivní prožívání jednotlivých barev a zvědomování vlastního vztahu k nim je velmi zajímavé pozorovat a určitě vnímám věci kolem sebe odlišně než před kurzem. Díky otevřenosti všech kolegů v kurzu jsme si opravdu dovolily prožívat a s vzpomínky na ně budu rád využívat jako zdroj energie. Osobně si myslím, že hlavní přínosy teprve přijdou a jsou zatím ukryté na nevědomé úrovni.Účast na kurzu mi přinesla lepší pochopení, porozumění proč se co děje tak nebo jinak. Lépe věci přijímám takové jaké jsou a méně plýtvám energií na řešení situace z pozice síly. Kurz bych doporučil každému, kdo chce zažít velmi niterní prožitky a skrze ně se podívat na svět z nového úhlu. Určitě je seminář vhodný pro všechny ty, kteří se chtějí sami rozvíjet.

Jiří Šejnoha – ředitel Roltechnik a. s.

Osobně mi kurz přinesl sebepoznání a možná i vnitřní klid.Týmu: vedle spousty srandy hlavně vědomí, že mí kolegové jsou „barevní,“ a že tento fakt není určitě na škodu Rodině a přátelům: to se uvidí, nyní vyprávění, že Spirálová dynamika byl velmi zajímavý a netradiční kurz.Doporučil bych ho každému, kdo se chce lépe poznat a kdo chce lépe poznat své spolupracovníky.

Petr Pospíšil, asistent VŘ

Osobně mi kurz přinesl hezký víkendový zážitek, náhled do alternativního vnímání lidské povahy a doporučil bych ho všem.

Eliáš Khelil

Uvědomil jsem si vlastnosti, které každý člověk v sobě má. Tento kurz mi pomohl „zastavit“ a zamyslet se sám nad sebou a s čistou hlavou si určit další životní kroky. Kurz mě neskutečně naplnil pozitivní energií.Osobně mi přinesl více vnitřního klidu, který se nyní snažím přenést i na mé okolí. Rád bych jednou tento seminář prošel s nejbližší rodinou. Mohu tedy doporučit každému týmu, oddělení či skupině lidí, neboť tento seminář opravdu lidi sbližuje.

Luboš Tichý, Supply Chain Manager, Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.

Kurz spirálové dynamiky pod vedením Zdeňka Štěpánka a Aleny Jáchimové pro mě představoval tři dny plné nezapomenutelných a rozvíjejících osobních prožitků. Jak se etapy ve vývoji organizace lidské společnosti a role vůdcovství promítají do našeho vlastního vývoje, do našeho chápání světa a jaké mohou být paralely například s vývojem naší firmy? To byly myšlenky, které během kurzu zaměstnávaly moji mysl a přinesly nejedno procitnutí a pochopení souvislostí. Moc jsem ocenil příležitost pracovat v tak skvělém kolektivu nadaných, vnímavých, vysoce aktivních a tvořivých partnerů – účastníků kurzu a s nimi prožívat situace. Kurz doplněný o relaxační cvičení a techniky mi dodal energii, posílil důvěru v sebe sama a ve smysluplnost neustálého rozvoje okolního světa a dále podnítil můj osobní rozvoj. Tento kurz bych doporučil manažerům a vedoucím na všech úrovních včetně vlastní osobnosti, kteří se chtějí rozvíjet, hledat a chápat hlubší souvislosti a podstatu lidského rozvoje, chování a rozhodování a těm, kteří rádi pracují ve skupině podobných osobností a sdílejí s nimi vlastní prožitky.

Jiří Kristek, člen představenstva, RETIA a.s.

Osobně mi kurz přinesl více se zamýšlet a méně soudit.Mému okolí přinesl to, že jsem více soudná a nedělám rychlé závěry. Kurz bych doporučila kolegům a přátelům, kteří nemají jasno jakým směrem se dát.

Blanka Stránská, SSJ a metrolog

Osobně mi kurz přinesl: -Další významný nástroj pro omezení potíží při komunikaci ve firmě -Duhový pohled na svět, vnímám to jako zdroj značné energie. -Další pohled na roll out strategie. Celému týmu větší vzájemné poznání, nové obzory pro přemýšlení o dalším osobnostním rozvoji. A doporučil bych ho managementům závodu Znojmo a Teplice.

Ing. Jiří Švadlenka IEn., výrobní ředitel

Osobně mi kurz přinesl netušené prožitky, vnitřní uklidnění a uvolnění, radost. Vedle profesionality obou lektorů, skvělého prostředí a servisu si nejvíce cením způsobu,jak bylo toto šťavnaté menu podáváno. Zdeněk Štěpánek umí strhnout, neboť je jasně cítit,že všemu, co říká a prezentuje, bezmezně věří a žije tím, dává do toho kus sama sebe.Principy spirálové dynamiky navíc umožňují lépe pochopit ostatní lidi, týmy, přátele, což umožňuje s nimi efektivně komunikovat a spolupracovat, pomáhat jim. Tento kurz bych rád doporučil opravdu všem, kteří se chtějí o sobě víc dozvědět i těm, kteří ani netuší, co by mohli vědět.

Pavel Turek, kouč, lektor, poradce

Téma spirálové dynamiky v sobě obsahuje mnoho rovin, které neustále prožíváme ve vztahu k sobě, rodině, v osobních vztazích i ve vztazích profesních. Uvědomění si těchto principů mi pomáhá porozumět chování druhých a udržovat si nadhled v každodenních situacích. Zároveň je pro mě inspirující způsob vedení semináře a oceňuji energii a radost, s jakou lektoři k tomuto semináři přistupovali. V neposlední řadě je pro mě velkým přínosem seznámení se s dalšími účastníky kurzu, od nichž jsem měl možnost načerpat část jejich osobních zkušeností a nasdílet jejich pohled na svět.Tento seminář bych doporučil každému, kdo má zájem na lepším pochopení sebe sama i svého okolí a zároveň má chuť a motivaci na sobě pracovat a posouvat si své cíle.

Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank

Co mi kurz přinesl osobně? Když pominu setkání s naprosto netradiční , unikátní a velmi efektivní formou teambildingu, pak určitě větší poznání sama sebe, svých kolegů a jejich motivů chování. A to i těch, s kterými pracuji již dlouhou dobu. Rozvíjíme se společně už mnoho let, ale spirálová dynamika mi otevřela úplně nové obzory a nadhled jak v pracovním tak osobním životě. Podívat se na sebe a na lidi ve svém okolí prostřednictvím barev je pro mne skutečný zážitek. Nějak je najednou víc chápu a dívám se na ně jinak, hravě, s láskou a ještě větší potřebou je podporovat v dalším rozvoji. Protože jsem je na spirálovou dynamiku v rámci své kompetence přivedla s určitými obavami, zda tenhle styl vedení kurzu všichni otevřeně přijmou, jejich úžasná zpětná vazba pro mne navíc byla velkou odměnou. Co to přineslo mému okolí?Že bych byla víc barevná???? Mám jim dlouho o čem vyprávět, i když zážitky ze spirálové dynamiky se nesdílejí lehko. Ale už jen tu radost a potěšení z něčeho nového, nepoznaného, příjemného a zároveň hluboce zasahujícího sebeuvědomění jistě moje okolí cítí a vidí. A to neplatí jen v rodině, ale i ve firmě, stejně „barevní“ jsou najednou všichni, kdo tam se mnou byli a podobně to šíří do svého okolí. Dokonce jsem postřehla, že se snaží svoje poznatky s nadšením aplikovat na praktické příklady a sdílet je s těmi, kdo tam s námi z různých důvodů nemohli být.A komu bych tento zážitkový seminář doporučila?To jsem udělala hned po návratu. Sdílela jsem zkušenosti ze spirálové dynamiky s vedením dalších našich českých závodů. V koučovacím stylu vedení tréninku nejen při spirálové dynamice vidím příležitost sladit se konečně v oblasti rozvoje a jít stejnou cestou v rozvoji všech úrovní manažerů od topu až po mistry. A samozřejmě i manažerům a personalistům z dalších firem, které mají zájem posouvat svoje lidi k lepší týmové spolupráci, většímu porozumění, méně konfliktům a hlavně očekávaným výkonům bez ztráty motivace.

Helena Futerová, Personální ředitel Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.

Kurz mi přinesl větší nadhled, „mír na duši“, jsem klidnější (alespoň prozatím), snažím se nerozčilovat kvůli věcem, které nemůžu změnit a doporučila bych ho každému, kdo chce naslouchat.

Věra Dolanová,účetní, VIVANTIS

Osobně mi kurz přinesl zvědomění si a ujasnění řady podstatných věcí pro hodnotný a radostný život v dnešní hektické době a tápající společnosti. Absolutně nevšední zážitek s velkou dávkou emocí a zásahem do podstaty syrového „já“.Doporučil bych ho všem, kteří chtějí s radostí prožít pracovní i soukromý život a jsou připraveni dávat i přijímat nejen materiální hodnoty.

Zdeněk Kříž, jednatel SULKOM s.r.o.

Při kurzu jsem si dovolil dělat věci, které běžně nedělám a nahlédnout tak do svého nitra. Díky spirálové dynamice jsem si uvědomil důležitost některých věcí, které jsou nedílnou součástí mého života. Moje velké znovuobjevení je důležitost a síla odejmutí a důvěry v ostatní lidi. Na svůj tým teď nahlížím jako na bytosti s barevným spektrem a budu se snažit podle toho svůj tým vést. Nyní vím, že každý to má trochu jinak a že od každého se mám co naučit. Zjistil jsem, že věci, které mi vadí, jsou často právě ty, které potřebuji posílit. Spirálovou dynamiku bych doporučil nejen pro lidi, kteří vedou tým lidí, ale i pro ty kteří chtějí zažít nevšední zážitek a nahlédnout do zavřených dveří. Za těmito dveřmi naleznete mnoho nového a inspirujícího pro Váš život.

Pavel Fryč, vedoucí servisního oddělení

Osobně mi tento kurz přinesl dva a půl dne plného příjemných prožitků a uvědomění si nových věcí ve vývoji lidské společnosti. Současně jsem si z tohoto kurzu odnesl velké množství otázek, na které se budu snažit v rámci mého osobního rozvoje odpovědět a věřím, že přinesou do mého jak osobního tak profesního života větší nadhled a pochopení smysluplnosti toho co se kolem nás děje. Díky relaxačním technikám, cvičením a otevřenosti všech účastníků kurzu jsem si mohl dovolit prožít tento kurz opravdu intenzivně, nabitý energií a s uvědoměním si svého já – zároveň si myslím, že vzpomínky na tento seminář mi vždy dovolí podívat se na věci z jiného úhlu a navrátí osobní vyrovnanost, kterou jsem si při kurzu prožil. Tento zážitkový seminář bych doporučil všem, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji a věří, že posun celé společnosti je v rukou každého z nás.

Šejnoha Petr, vedoucí oddělení marketing a inovace, ROLTECHNIK a.s.

Osobně mi kurz přinesl nový úhel pohledu na život.Týmu pak další významné upevnění.A doporučil bych ho všem lidem na planetě

Petr Valas, vedoucí logistiky

Děkuji za ten kurz. Děkuji za zastavení a jiný pohled na život a na vlastní stav duše a těla. Prosím dělejte a vzdělávejte co nejvíce lidí. Myslím, že to je cesta ke zkulturnění každého člověka. Člověka vnímavého, neotrlého, schopného vnímat svět kolem sebe.

Petr Šilar, starosta

Kurz mi přinesl uvědomění si, proč se dějí určité věci, co je vyvolává a jak se s nimi dá pracovat. Věřím, že mi kurz pomůže řešit vypjaté situace s přehledem a klidem, což bude mít positivní dopad i na mé okolí a přátele. Doporučil bych ho určitě všem vedoucím pracovníkům, kteří řídí a pracují s lidmi. Případně lidem, kteří se při jednáních snadno nechají ovlivnit emocemi.

Leoš Lederer, vedoucí provozu v Saint-Gobain

Co mi kurz přinesl osobně? Uvědomil jsem si co je pro mě důležité a na čem ještě zapracovat. Co mému okolí? Trochu větší klid v rodinném životě. Komu bych kurz doporučil? - Kdo se mě zeptá, tomu řeknu, že pokud bude mít možnost, ať jde do toho.

Jiří Nespěšný facilitátor LCP

Co mi kurz přinesl osobně? Nový pohled sám na sebe i kolegy. Co okolí? Zklidnění. A doporučuji ho dále...

Josef Tmej

Co mi kurz přinesl osobně? Zjistil jsem, proč mi vadí určitý typ lidí a proč se mi s těmito lidmi špatně spolupracuje. Pracuji na změně u sebe a doufám ve zlepšení. Co mému okolí? Vyrovnanějšího vedoucího, manžela, tátu, kamaráda. Komu bych kurz doporučil? Všem, kdo chtějí poznávat nové věci. Všem, kdo nechtějí žít na jedné koleji.

Libor

Co mi kurz přinesl osobně? Získání znalostí o vývoji a o systémech myšlení a chování lidí , nadhled nad tímto chováním a s tím související vyšší míru tolerance(snad). Posílení povědomí o síle vlivu emocí. Co přinesl mému okolí? Zatím těžko hodnotit, doufám, že se vyšší míra „nadhledu“ pozitivně někde projeví. Komu bych kurz doporučil? Všem z firemního pohledu zvláště těm, kteří pracují s kolektivem lidí.

Pavel Bureš , ved. provozu . SG ADFORS Litomyšl

Spirálová dynamika mi pomohla uvědomit si, jak vypadá moje vnitřní mapa vrstev uložených do mojí evoluční výbavy. Také to, že s tímto potenciálem mohu pracovat. Někde mohu přidat, někde ubrat. Pomůže mi to pochopit lépe ostatní a také já budu možná srozumitelnější pro ostatní.Největší přínos vidím v rovině týmu. Asi při žádné jiné příležitosti bych neměla možnost poznat svoje kolegy z firmy z tolika úhlů pohledu. Překvapila mě otevřenost, s jakou jsme všichni k úkolům a cvičením přistupovali. Mám radost, že jsem součástí tohoto týmu (občas bych je zase chtěla obejmout :-)).Seminář doporučuji všem, kteří se chtějí na svět podívat barevnějšími brýlemi. Ať už si myslí, že všechno vědí nejlépe, že mají jako jediní pravdu, že všichni, kdo uvažují jinak, jsou „divní“ anebo naopak jsou věčnými hledači odpovědí. Seminář je minimálně možností zastavit se, nadechnout se rozmyslet před dalším krokem. Určitě bude trošku vědomějším krokem na cestě života.

Zdeňka Kulhánková, obchodní ředitelka e-shopu prozdravi.cz

Co mi kurz přinesl osobně? Potvrzení a ujasnění chápání sebe samého. A mému okolí? Šanci, že se sebou budu něco dělat, když už rozumím, proč to tak je. Doporučil bych ho zažít všem.

Ivan Nechvíle, facilitátor WCM

Kurz mi osobně přinesl překvapení a poznání. První den kurz nesplňoval moje představy, ale dynamicky se to vyvinulo až ve velmi překvapivý a silný zážitek. Což mě potěšilo. Dokonce mně po příjezdu domů bylo líto, že se vracím zpět do „normálního“ života… Podle mého názoru je pro nezúčastněné těžké pochopit, co se to vlastně událo a co se děje v Akademii v Libchavách… Z většiny kolegů, kteří byli na kurzu společně se mnou, cítím více pozitiva. Přínos vidím ve sblížení a poznání kolegů ze skupiny. Kurz bych doporučila všem. Ať si to zkusí.

Kateřina Králová, plánování výroby Adfors Litomyšl

Věděla jsem po zkušenostech, že to bude dobré, ale že až tak, to jsem opravu nečekala. Co mně to přineslo? Určitě zastavení se a zamyšlení nad tím, že není kam spěchat. Že život není jen o termínech, problémech, ale je v něm hodně pozitivních věcí, které si nestačíme uvědomovat a nebo je bereme za samozřejmost. A ještě určitě jsem si prodloužila život určitě o několik let, protože tak hodně jsem se už dlouho nezasmála :-). Určitě k tomu všemu přispěli kolegové nejen svojí fyzickou přítomností, ale i takovým „naladěním na stejnou notu“. A komu bych doporučila tento seminář? Myslím, že by se ho měli zúčastnit všichni negativně naladění, aby se jím každý dne objevil na tváři úsměv, protože s ním jde všechno lépe. A v čem by jste se měli zlepšit? Myslím, že stačí pokračovat, pokračovat, pokračovat,……..

Marie Hanusová, vedoucí oddělení personálních záležitostí

Kurz osobně mi přinesl nové poznaní, pozitivní energii, nadhled, klid, pohodu. Mému okolí pak úsměv, podporu , lásku, lepší komunikaci. Kurz bych doporučil každému, kdo má zájem změnit nejenom sebe, ale i okolí a svět.

Stanislav Tmej, vedoucí skladu

Týmová dílna ředitelů a majitelů firem
TD

Koučink mi přinesl respekt a schopnost nadchnout se pro dosažení cíle. Odhalil pro mě do té doby neznámý způsob vedení zaměstnanců. Klade se důraz, aby si každý okamžitě nové techniky vyzkoušel a zažil sám na sobě, to je pro každého osobní zkušenost. Výraznou předností Zdeňka Štěpánka jsou jeho odborné znalosti, praxe s mnoha lidmi z různých firem, schopnost nadhledu a srovnání firemních kultur. Každé setkání je zakončeno společnou zpětnou vazbou a náměty na zlepšení. Práce v týmových dílnách ředitelů přináší především setkání se zajímavými lidmi, výměnu zkušeností a získání vzájemné zpětné vazby při modelových situacích. Názor ostatních je vždy podnětný a týmová atmosféra dává setkáním nový rozměr. Umožnilo mi to lepší poznání vlastních nedostatků a procvičení si nových dovedností. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl upevnění nového postoje, dovedností a návyků manažerů v jejich pozicích, výrazný posun ve firemní kultuře, vyšší odpovědnost zaměstnanců a jejich angažovanost.

Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain Vertex

Přínos individuálního koučinku? Z pohledu soukromého života uvědomění si svých rolí, priorit a nastartování potřebných změn pro více radosti ze života. Z pohledu pracovního mi pomohl nalézt způsob, jak dlouhodobě pracovat se svým týmem, usadit sám sebe do role. Díky tomu jsem získal vnitřní pohodu a vyrovnanost. Ze Zdeňka Štěpánka vyzařuje životní zkušenost, permanentní optimismus a energie, kterou na koučovaného přenáší. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla zastavení, vybřednutí z denní operativy s lidmi, kteří mají podobné problémy. Možnost otevřít se v sebepoznávání. Pozorovat z různých úhlů pohledu záležitosti, o kterých se jen těžko mohu podělit s někým uvnitř společnosti. Pomáhá mi vědomí, že jsou tu lidé, kteří chtějí dělat věci lépe, posouvat se v sebepoznání a navzájem se podporovat. Čerpám zde energii k dalšímu posunu uvnitř společnosti. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl vyjasnění kompetencí, zaměření společné týmové energie, usazení do rolí a vyšší sebevědomí. Z toho pramení i obrovský posun v proaktivitě jednotlivých členů, kteří koučinkem prošli. Mizí konflikty, lidé jsou více otevření jeden ke druhému. Méně strachu, více radosti.

Jiří Šejnoha, ředitel

Velmi oceňuji duchovní aspekt pana Štěpánka - koučink s ním je vždy velkým přínosem pro mou hlavu i srdce. Pomohl mi ujasnit si malá i velká rozhodnutí a pomáhá mi na mé cestě práce na sobě. Chápe duchovní souvislosti a láskyplně vede člověka za jeho vyšším smyslem. Týmové dílny ředitelů mi pomáhají při práci na sobě v okruhu podobně "postižených" manažerů. Člověk vidí, že i ostatní lidé v podobné roli mají podobné problémy a chtějí na sobě pracovat, což je velmi motivující. Dlouhodobě udržuji pozornost směrem, kterým chci jít a postupně dělat konkrétní kroky - měnit se. Koučovací styl zaváděný do firmy přináší větší sounáležitost v rámci TOP MNGM díky práci na sobě a větší smysluplnosti našeho konání. Zlepšuje se iniciativa podřízených, komunikace, větší rozvoj podřízených a s tím související motivace a firemní kultura...

Martin Rozhoň, ředitel a předseda představenstva VIVANTIS a.s.

Jedná se o jedinečný projekt, kdy byla vytvořena skupina manažerů z různých firem, tato skupina byla společně vzdělávána, ale zároveň se mohli všichni podílet na řešení jednotlivých problému, které její členové otevírali k řešení. Nejhodnotnějším byla atmosféra důvěry a otevřenosti, kterou se v týmu podařilo vybudovat a udržet. Dále mě samozřejmě hodně obohacovali zkušenosti ostatních členů. Účast v této týmové dílně bych doporučil každému, kdo se chce rozvíjet a hledat nové cesty a nový pohled na cokoliv. Člen týmové dílny by měl mít předchozí zkušenost s KOUČINK AKADEMIÍ, měl by mít odvahu se o sobě, své práci a své rodině dozvědět nové věci, které jej někdy mohou zaskočit. V osobním životě mi účast v týmové dílně přinesla umění dívat se na životní události z různých pohledů, naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností, vyjadřovat svá přání a požadavky, pracovat se svými emocemi, vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu. V pracovním životě mi přinesla umění dívat se na problém a jeho řešení z různých pohledů, :-) naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností, zadávat úkoly, požadavky, :-) pracovat se svými emocemi, :-) vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu.:-)

Ing. Petr Křivohlávek, MBA, generální ředitel Dibaq a.s.

Individuální koučink pro mě znamenal významnou pomoc v osobním rozvoji. Koučink mě naučil nahlížet na věci z více různých úhlů, chápat věci v širších souvislostech, lépe se orientovat v různých pracovních i nepracovních situacích a v neposlední řadě uvědomit si vlastní potenciál a možnosti jeho využití. Za hlavní přednosti Zdeňka Štěpánka považuji velký nadhled, vlastní zkušenost s vedením firmy, zajímavý a přirozený způsob výkladu jednotlivých témat a praktické zaměření seminářů. Práce v týmových dílnách ředitelů přinesla v první řadě kontakt s velmi zajímavými lidmi, kteří se snaží na sobě pracovat a usilují o svůj další osobnostní rozvoj. V rámci týmové dílny jsem měl možnost nahlédnout do oblastí, které kolegové ve srovnatelných pozicích řeší, sdílet s nimi jejich zkušenosti a způsob řešení konkrétních situací. Velkým přínosem pro mě byla aplikace a nácvik koučinku v modelových situacích jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného. Velmi oceňuji otevřenost a přátelskou atmosféru, která na všech setkáních panovala. Setkání pomohla v získání nadhledu, sebejistoty, návodu, jak řešit určité praktické situace atd. - tj. neocenitelné rady a návody pro každodenní vedení lidí a pracovních týmů.

Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank

Interní trenér
Interní trenér

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

MK
Manažer koučem

Tento kurz mi dal hodně co do způsobů komunikace mezi zaměstnanci i v osobním životě. Kurz byl velmi zajímavý a poučný. Děkuji Vám za jiný náhled na věci okolo. Líbila se mi profesionalita všech koučů, neskutečně příjemné prostředí a velmi dobrý kolektiv. Praktická cvičení, kde jsem si opravdu věci zkoušel a potom probíral s koučem. Kurz bych doporučil spoluzaměstnancům z naší firmy. Osobně mi kurz přinesl více poznání sebe, dokázat lépe reagovat na stresové věci z okolí a lepší komunikace. V pracovním životě pak sebejistější komunikaci se zaměstnanci, větší profesionalitu a jistotu. Lepší tvorbu otázek.

Vlastimil Smažák, vedoucí výroby, De Heus Marefy

Perfektně připravený, do sebe zapadající program, který je obrovským přínosem a obohacením mého života. A teď už nejen mého :-)Do kurzu jsem šla s myšlenkou pochopit, že každý z nás je jedinečný a já nemohu očekávat, že budou lidé kolem mě vnímat život stejně jako já. Měla jsem štěstí na úžasné kolegy ve skupině, kteří mi to ukázali. Každý jsme to měli jinak a přesto jsme na kurzu úžasně fungovali. To hlavně díky perfektním trenérům – p. Štěpánkovi, p. Mohauptové a p. Kubasové.Z toho tedy vyplývá, že se mi na kurzu nejvíce líbilo to, že jsem na jeho konci dospěla k vysněnému cíli a pochopila… Akademie je nádherné a inspirující místo. A TO ÚŽASNÉ JÍDLO A DOKONALÝ SERVIS NEMÁ CHYBU!!!! Tento kurz bych doporučila všude tam, kde se pracuje s lidmi. To znamená, že vlastně každému :-) Osobně mi kurz přinesl radost, uvědomění, pochopení, novou cestu. V pracovním životě pak snadnější komunikaci, nadhled, novou energii, radost, lepší organizaci práce.

Olga Slavíčková, marketingová ředitelka

Koučink jako provázení je pro mě novinka a budu to používat. Je to dobrý způsob řízení zaměstnanců. Nejvíce se mi líbila vitalita a vědomosti pana Štěpánka, Evy a Moniky. Krásné prostředí dřevěných staveb. Pozitivně nabitá krajina. Chutné občerstvení, bezchybná organizace a milí kolegové. Zní to nevěrohodně, ale kdo tam byl, potvrdí. Doporučil bych tento kurz každému, kdo vede lidi. Osobně mi kurz přinesl pár dobrých známých a teplo u srdce. Jsem pole pohnojené, zrno je zaseté a čekám, jakou úrodu vydám. Víc přemýšlím nad tím, jak vedu lidi a jak s nimi jednám. Je to složitější víc vědět.

Tomáš Langr, ředitel Dobré divadlo

Program Manažer koučem z mého pohledu představuje rozšíření obzorů a pohled na práci manažera z jiné strany. Představuje pak přesně ten typ osobního rozvoje, který potřebujete pro zlepšení sama sebe. Zároveň je nezbytné si udržet nadhled, protože ani koučink není samospasitelný. Líbila se mi absolutně přátelská atmosféra a spád nových informací. Kurz bych doporučil komukoliv, kdo na sobě chce pracovat a zlepšovat se.Mně osobně přinesl spoustu užitečných informací do pracovního i soukromého života. Pro pracovní život pak nadhled, schopnost rozhodování a méně stresu.

Michal Drápalík, projektový manažer, RETIA, a.s.

Kurz mi změnil vnímání metody koučinku a svým způsobem i pohled na ostatní lidi. Začal jsem rozpoznávat situace, které předtím neměly rozumné řešení a nyní se v nich posouvám dále. Při kurzu se mi líbila přátelská atmosféra a uvolněnost.Doporučil bych ho ostatním kolegům. Osobně i pracovně mi přinesl sebeovládání a řešení situací s nadhledem.

Tomáš Kulíř, Project manager, RETIA, a.s.

Na kurzu se mi nejvíce líbilo sebezpytování, objevování zajímavých cest v rozvoji HR a managementu, přínos pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí zlepšovat firemní prostředí.Doporučila bych ho všem managerům. Osobně mi kurz přinesl - v jednu chvíli dopadlo jisté poznání, kam mělo, a porozuměla jsem hlouběji pojmům stínu a zrcadlení, jímiž jsem se už delší dobu zabývala…

Marta Čechová, HRM, Saint-Gobain Construction Products CZ

bottom of page