Výcvik umění facilitace

 

... zadání, cíl, výstup a skupinové definování cíle diskuse ...

... tvoření a vyhodnocování, techniky skupinové diskuse ...

... jak posílit odpovědnost jednotlivců za výstup a realizaci ...

... jak dosahovat dohod i v napjaté diskusi ...

... jak pracovat s rozpory a konflikty ...

... praktické použití facilitace ...

... nadesignování vlastní porady s využitím faciltiace ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v cyklu Výcvik umění facilitace.

 

Základní informace

Během tréninku se naučíte facilitovat se skupinou, abyste ji usnadnili vyjasnění zadání, výstupu a aby ho dosáhla. Součástí tréninku je vyzkoušení technik, které skupině pomáhají strukturovat práci, podpořit tvořivou a vyhodnocovací práci skupiny. Věnujeme se náročným situacím a účastníkům při facilitaci skupiny. Zvláštní péči věnujeme práci se zadáním a zadavatelem a jak pracovat s motivací skupiny ke společné práci. Na tréninku se učíme vnímat a naladit se na vlnu skupiny. Budeme si vyjasňovat, co jsou hranice role facilitátora a jak se jí užitečně ujmout. 

 

Tento výcvik probíhá prakticky, pracujeme ve skupinách, během výcviku si každý účastník facilitaci vyzkouší alespoň 2x a jiných se bude účastnit jako člen skupiny.

Kde lze facilitace využít:

  • Porady

  • Workshopy, řešící setkání

  • Inovační týmy

  • Práce v týmu

  • Práce na projektech

  • Rodinné porady, rodičovské schůzky

Předpoklady: 

Na tomto kurzu předpokládáme, že umíte pracovat s otevřenými otázkami koučovacím způsobem. Je velmi vhodné, aby účastníci tohoto výcviku předtím absolvovali základy koučovacího stylu vedení nebo základy individuálního koučování. Na dovednosti z těchto základů navazujeme.

Podcasty

 

Program:

1. Den – zadání, cíl, výstup a skupinové definování cíle diskuse

2. Den – struktury skupinové diskuse – tvoření a vyhodnocování, techniky skupinové diskuse, metody brainstormingu a vyhodnocování

3. Den – dohody, akční plán, výstupy, jak posílit odpovědnost jednotlivců za výstup a realizaci, jak dosahovat dohod i v napjaté diskusi, jak pracovat s rozpory a konflikty

4. Den – aplikace facilitace do procesů, projektů a hierarchické struktury, práce s náročnými účastníky

Cílová skupina

Pro všechny, kteří si chtějí osvojit vedení skupinové diskuse konstruktivně, s výsledkem, v omezeném čase.

Návaznost

Je velmi vhodné, aby účastníci tohoto výcviku předtím absolvovali základy koučovacího stylu vedení nebo základy individuálního koučování. Na dovednosti z těchto základů navazujeme.

Proběhne v termínech

V důsledku vládních nařízení bohužel není možné se momentálně prezenčně školit. Proto, prosím, v případě dotazů na termíny, kontaktujte Kateřinu Schediwou, která vám podá veškeré informace ohledně termínů.  

 

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Přihlášení

 
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a výkonné firmy jsou jedním z projektů

AKADEMIE