top of page

HR manažer

Základní informace k celému cyklu

 • 8denní certifikovaný tréninkový cyklus koučovacích dovedností
  pro HR manažery, podporující silnou firemní kulturu učící se organizace

   

 • součást Manažerské akademie, podporující tvorbu firemní kultury,
  směřující k vyšší výkonnosti a spokojenosti

   

 • jedinečný výcvik, na kterém můžete zažít více lektorů a průvodců
  firemním rozvojem v Akademii

 

Svět je stále více propojen a my čelíme nevídanému tempu změn.

 

Firmy v této realitě potřebují nový přístup k leadershipu.

 

Lídři potřebují už dnes dovednosti, které jim pomohou vést

jejich organizaci do budoucnosti.

 

Důležitou roli v tom hrají HR manažeři. Jejich role se mění,

jsou klíčovými nositeli firemní kultury založené na lidskosti,

vyzrálosti a profesionalitě a jsou důležitými partnery vedení firmy.

 

HR manažeři jsou druhou nejdůležitější osobou ve firmě pro implementaci změn.

Pokud HR manažer umí efektivně koučovat, inspirovat a rozvíjet lidi, může dobře navigovat změny a být lídrem úspěchu v organizaci.

 

Koučovací dovednost se tak stává důležitou kompetencí každého HR manažera.

 

Proto je chceme podporovat na cestě do budoucnosti, kde jsou silné firemní kultury založené na koučovacím přístupu a inspirování.

 

V čem je koučovací přístup užitečný?

Podcasty

partner vedení

Senior podnikatelka

Video pozvánka od Mirky Frydrychové, lektorky programu

Cílem tohoto cyklu je:

 • rozvinout uvědomování si sebe sama, svého jednání, způsobu komunikace a vědomého „partnerství“ s lidmi ve firmě,
   

 • osvojení si základních koučovacích dovedností jako je umění pokládat rozvojové otázky, aktivně naslouchat a tím rozvíjet emoční i sociální inteligenci a to následně využít v celém employee life cycle: hiring, onboarding, talent management, 1:1 setkání, nastavování cílů a identifikace rozvojových potřeb atd.,
   

 • osvojení si nástrojů k implementaci změn ve firmě - HR manažer se stává designerem firemní kultury opírající se o prostředí učící se organizace, firemní hodnoty, vizi a misi, které nejsou pouze na zdi nebo v šuplíku, ale v organizaci žijí,
   

 • nahlédnout do vedení projektů, procesů a role HR manažera v hierarchické struktuře firmy,
   

 • podpořit HR manažery v jejich roli designera firemní kultury, HR business partnera, manažera teamu, recruitera či talent manažera.

 

Jednotlivá setkání probíhají s odstupem vždy cca 4 – 6 týdnů, aby došlo k zažití a vyzkoušení probraných věcí v praxi.

 

V mezidobí pracujete v podpůrných triádách, ve kterých si trénujete nabité znalosti a sdílíte zkušenosti.

Dovednosti, které se na kurzu učíte a trénujete, jsou zasazeny do reálného prostředí, ve kterém každodenně působíte (cvičení na reálné situaci z praxe).

Pokud váháte, zda je to výcvik pro vás, shrnuli jsme základní rozdíly tohoto výcviku, kurzu Manažer koučem a výcviku První spirála kouče zde

Cílová skupina

HR manažeři

HR lídři

Head of HR

Head of People & Culture 

People & Culture manažeři
HR Business partneři

Co Vás čeká v jednotlivých dnech

První blok s Miroslavou Frydrychovou je zaměřen na osvojení základních koučovacích dovedností nutných pro implementaci koučovacího přístupu do firemní kultury.

Druhý blok s Martinem Holčíkem, Evou Mohauptovou a Zdeňkem Štěpánkem je zaměřen na implementaci koučovacího přístupu do projektů, procesů a hierarchie ve firmě.

Termíny konání

1. běh

2. den 17. 04. 2024

3. den 16. 05. 2024

4. den 11. 06. 2024

5. den 19. 09. 2024

6. den 22. 10. 2024

7. den 20. 11. 2024

8. den 10. 12. 2024

2. běh - otevření je plánováno na rok 2025

Přihlašování

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Vybraný
běh:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Kde se kurz koná

AKADEMIE Libchavy

Trénink se bude konat vždy v čase od 9 do 17 hod. 

 

Cena kurzu

5 950 Kč + DPH/den, tj. 47 600 Kč + DPH za celý cyklus. 

Platí se celý cyklus.

V ceně je zahrnuto celodenní občerstvení a materiály. 

Jsem k dispozici pro vaše dotazy -  Kateřina Schediwá

MK 1.den

1. den KOUČ POZICE

Účastníci si osvojí základní dovednosti kouče podporující empatii a efektivní naslouchání druhým.

Metodika

Trénink základních koučovacích dovedností zaměřený na práci v oblasti HR.

Lektoři: Miroslava Frydrychová

MK 2.den

2. den SÍLA OTÁZEK

Druhý den je zaměřen na naučení se efektivního pokládání otevřených otázek tak, aby podpořily samostatné a kreativní uvažování podřízeného nebo kolegy a technik, které podporují vzájemnou důvěru a otevřenost.

Přínosy setkání

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na práci s otázkami a používáním smyslů.

Metodika

Vytvoření základního návyku kouč pozice, která je pro kvalitní koučink klíčová. Zvládnutí dalších koučovacích nástrojů a technik.

Lektoři: Miroslava Frydrychová

MK 3

3. den PODPORA TVOŘIVOSTI

Účastníci se naučí pochopit vlivy různých druhů strachu, které mohou lidem bránit ve výkonu a pracovat na jejich odbourávání.  Získají nástroje jak podporovat jiné úhly pohledu a tvořivost a větší zapojení v druhých.

Přínosy setkání

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na práci se strachem, hledání nových řešení, příležitostí a vizí.

Metodika

Práce s koučovacími technikami na překonání strachu. Usazení v kouč pozici se záměrem podpořit koučovaného otevřít nové možnosti. 

Lektoři: Miroslava Frydrychová

MK4

4. den SEBEPOZNÁNÍ

Čtvrtý den je zaměřen na sebepoznání prostřednictvím neurologických úrovní a transakční analýzy a jak implementovat do firemní kultury. Průzkumem vlastních rolí, svého já, hodnot či přesvědčení získáte nástroj, jak pracovat s těmito tématy ve firmě tak, aby to podporovalo potenciál a zralost jednotlivců a celkově zdravou a zralou učící se firemní kulturu.

 

Přínosy setkání

Zvládnutí dalších koučovacích nástrojů a technik, prohlubující schopnost HR leadera využít koučovací přístup.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na prohloubení "kouč pozice".

Lektoři: Miroslava Frydrychová

MK5

5. den VEDENÍ PROJEKTŮ

Účastníci se naučí, jak lze využít koučovací dovednosti při vedení menších či větších firemních projektů a jak do těchto projektů zainteresovat pracovní partnery. Jednou z významných oblastí, kde koučink přináší výrazné finanční efekty, je vedení projektů. Jako HR leader můžete provádět spolupracovníky za jejich úspěchem, který přináší efekt kvalitnějšího samostatného spolupracovníka.

 

Přínosy setkání

Vytvoření návyku pozice kouče-facilitátora, která je pro klíčová pro kvalitní vedení/podporu pracovních partnerů. Zvládnutí koučovacích nástrojů a technik k nastartování a řízení projektů ve firmě.

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na koučování (facilitaci) tvorby a řízení projektů.

​Lektoři: Martin Holčík

MK6

6. den VEDENÍ PROCESŮ

Šestý den je zaměřen na používání koučovacích dovedností ve vedení/podpoře procesů, jak tím ovlivnit pozitivně vzájemné vazby a principy přímé komunikace směrem k zákazníkům externím i interním. Tvorba procesů je jedním ze základních potřeb firem, pokud chtějí zlepšit kvalitu komunikace, přenosu kompetencí a zodpovědnosti na jednotlivé pracovníky a zvýšení motivace lidí. Účastník si odnese nejen techniky, které může využít při sestavování procesů pracovních partnerů, ale též si odnese minimálně jeden zpracovaný proces, který se týká jeho kompetencí.

Přínosy setkání

Zvládnutí koučovacích nástrojů a technik pro úspěšnou facilitaci procesů ve firmě. 

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na koučink procesů.

Lektoři: Eva Mohauptová           

MK7

7. den ROLE HR manažera v HIERARCHII

Sedmý den je zaměřen na podporuje rozvoje jednotlivců a týmů v hierarchii firmy. Budeme se dívat na to, jak zdravě uchopit roli manažera ve firmě a jak nastavit roli personalisty tak, aby byli manažerům v rozvoji zdravou podporou. Účastníci se naučí a vyzkouší použít koučovací nástroje užitečné pro podporu rozvoje ve firmě.

 

Přínosy setkání

Zvládnutí koučovacích nástrojů a technik pro podporu rozvoje ve firmě.

 

Metodika

Trénink koučovacích dovedností zaměřený na koučink podporující rozvoj.

 

Lektoři: Zdeněk Štěpánek           

MK8

8. den INTEGRACE

Poslední den je věnován integraci poznatků z předchozích dnů a v závěru dochází k certifikaci účastníků, kteří prošli všemi sedmi dny.

Přínosy setkání

Absolvent získává Certifikát AKADEMIE Libchavy "HR manažer – partner vedení ", který dokládá osvojení potřebných dovedností podporujících silnou firemní kulturu založenou na koučovacím přístupu.

 

Metodika

Trénink koučovacích dovedností, které se absolventi předešlých 7 modulů naučili a jejich implementace do firemní kultury.

 

Lektoři: Miroslava Frydrychová

Sarah
bottom of page