top of page

Interní trenér

20190904_173948.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

 

... kompetence interního trenéra a jak je úspěšně naplňovat ...

... síla otevřených otázek a jak poskytovat trénovanému zpětnou vazbu ...

... jak vyhledávat informace a připravovat vlastní manuály ...

... principy komunikace v interním tréninku ...

... jak vytvářet prostředí důvěry a motivovat ...

... jak používat empatii a individuální přístup ...

... jaké typy konfliktů hrozí a jaké je jejich řešení ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v kurzu Interní trenér.

 

Základní informace

Je skvělé, když máte v týmu lidi, kteří umí dobře dělat svou práci. Takoví lidé jsou pro firmu poklad. Tito pracovníci mají zkušenosti, dovednosti a grif. Učit se od zkušených pracovníků, kteří znají firmu, její potřeby, provoz a skvěle ovládají svou profesi, je to nejlepší, co může firma svým juniorům dát. 

A tak zkušení "fachmani" dostanou úkol: Zaškol ho. Jenomže umět něco udělat a umět to naučit někoho druhého jsou dvě rozdílné kompetence. 

  • Jak si vytvořit plán, abych sdělil vše potřebné, ale nezahltil detaily?

  • Jak předávat informace tak, aby byly jasné a srozumitelné a aby bylo postupováno v na sebe navazujících krocích, které mají hlavu a patu?

  • Jak zohlednit vstupní úroveň znalostí i osobnost zaškolovaného?

  • Jak si zajistit prostor, abych mohl skutečně dobře provést zaškolení se všemi náležitostmi?


Stejně jako v kurzu Liniový manažer jdeme cestou praktičnosti.

Výstupem programu Interní trenér proto bude plán konkrétního interního za/školení.


Role interního trenéra je pro zkušené zaměstnance prostorem pro profesní i osobní růst. Zkušený zaměstnanec předává nováčkům odborné informace a know-how, takže se mladší kolegové učí přesně to, co v praxi potřebují právě ve vaší firmě. Interní tréninky přispívají k loajalitě a motivaci zaměstnanců, díky systematickému přístupu je také levnější a efektivnější než externí služby.

Zkušené zaměstnance si každá firma střeží jako oko v hlavě. Dávejte jim najevo, že jsou pro vaši firmu důležití. Vychovají vám další odborníky.
 

Cílová skupina

Kurz pro interní trenéry je ušitý na míru především pracovníkům ve výrobě, kteří mají za úkol zaučit, proškolit, předat instrukce dalším osobám  – tedy mistrům, team leaderům, group leaderům, ale i zkušeným dělníkům, kteří školí nováčky nebo jsou specialisty na určitou dovednost apod.

Metodika

Kurz je veden tak, aby si účastník odnesl jasné, jednoduché a srozumitelné postupy, ve kterých se bude orientovat a najde si v nich svůj styl, kontext, rámec pro využití ve své praxi. Namísto univerzálních návodů je veden k nalezení jedinečných řešení pro svou práci.


Každý den je plný prožitkových aktivit a otevřené facilitované diskuze nad hlavními tématy daného dne.
Kurz skvěle propojuje základ teorie s nácvikem dovedností a jejich propojením do každodenní praxe. 

Čas věnujeme sebereflexi a akčním krokům.

 

 1. den Já, trenér

- Jaké jsou kompetence interního trenéra? 

- Co umím a co potřebuji zlepšit?

- prostor

 

2. Co předat?

- Jaké základní informace je třeba sdělit?

- práce s časem

 

3. Komu předat?

- zkušenost a osobnost zaškolovaného

- zvládání emocí druhé strany - konflikt, nezájem

 

4. Jak předat?

- forma - vidím, slyším, dělám

- jsem jasný - ověření

- plán

Proběhne v termínech

Kurz se koná v rozsahu 4 x 1 den - vždy od 9 do 15 hod, mezi jednotlivými dny je rozmezí 4 - 6 týdnů.

Program připravujeme pro uzavřené skupiny. Pokud máte zájem o tento program pro vaši firmu, kontaktujte Kateřinu Schediwou.

interní_trenér_shutterstock_165333116.jp

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4 500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18 000 Kč + DPH/celý kurz.

Lektoři

Michaela Holišová

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
--15_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Reference

Doporučil byste kurz dalším lidem? Proč? Stoprocentně, větší otevřenost k lidem Určitě, neumíme dobře komunikovat Uvědomí si více sami sebe Aby získali nový pohled na sebe a nové pracovníky Bylo to velmi inspirující! Je to přínosné nejen na pracovišti Pro změnu přístupu k novým zaměstnancům a celkově ke kolektivu

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Co konkrétně jste využili ve své praxi? Přístup k lidem, nenadřazenost, jiná komunikace Více o tom přemýšlíme, více nasloucháme a máme větší pochopení pro nováčky Jsme k sobě otevřenější Umíme říci „ne“ a obhájit si to, což jsme dosud neuměli

zaměstnanci ze skupiny Adfors

Co vás na kurzu nejvíce oslovilo? Jednání a přístup lektora, kolektiv a prostředí Koučink akademie Možnosti, jak vyjádřit svůj názor Různé možné styly přístupu k novému pracovníkovi Pohled na svět jinými očima

zaměstnanci ze skupiny Adfors

bottom of page