top of page

Mistrovství ve vyjednávání

Potlačení vlastních cílů není tolerance.

Násilné prosazení svého není zdravá asertivita.

Rychlý kompromis nemusí být dobrou dohodou.

Ty opravdu kvalitní, konsensuální dohody maximálně zohledňují potřeby stran, dlouhodobě posilují vztahy a vnitřní spokojenost. Jejich dosažení vyžaduje energii, znalost vyjednávacích nástrojů i odvahu jednat. Stojí za to na nich pracovat.  

Podcast

Základní informace

Kurz ve čtyřech jednodenních blocích nabízí esenci nejmodernějších postupů z oblasti teorie vyjednávání v jednoduché, snadno pochopitelné podobě. Získané dovednosti lze okamžitě použít v praxi, podporují uvědomění si podstaty vyjednávání a otevírají nové příležitosti, jak ke konkrétnímu vyjednávání přistoupit. 

Mistrovství ve vyjednávání přináší více uzavřených dohod, které jsou kvalitnější. 

 

Cíle kurzu

 • Uvědomit si, jaký je můj vztah k vyjednávání.

 • Být otevřený ke svým potřebám a do jednání je pevně promítnout.

 • Naslouchat, odhalovat a reflektovat potřebu ostatních účastníků jednání.

 • Pochopit zákonitosti a druhy vyjednávání, fáze vyjednávání, taktiku a strategii.

 • Osvojit si konkrétní vyjednávací nástroje a umět je používat v praxi.

 • Přijmout, že pouhé taktiky a nástroje bez smysluplnosti a respektu vytvářejí bezduché karikatury dohod.

 • Naučit se, jak dosahovat kvalitních dohod. A jít do toho!

​Cílové skupiny 

Vyjednávání je součástí denní praxe na téměř všech pracovních pozicích i v osobním životě. Co může absolvování kurzu konkrétně přinést některým cílovým skupinám?

 • Majitel firmy: strategický nadhled / kvalitní dohody v klíčových jednáních se společníky, zaměstnanci, partnery a investory / lepší vztahy a motivující prostředí ve firmě

 • Manažer: jistota v jednání s podřízenými, šéfy a akcionáři / jasné dohody v týmu / jak efektivně formulovat a prezentovat své požadavky a návrhy / schopnost řešit konflikty, pochopit a reagovat na nevyslovené potřeby a obavy protistrany

 • Obchodní zástupce: od zaběhaných postupů k novým možnostem / novinky z teorie vyjednávání / strategické myšlení a používání různých technik vyjednávání v závislosti na situaci / dosahování lepších výsledků a uzavírání výhodnějších obchodů

 • Specialista: lépe porozumět specifickým vyjednávacím situacím / prosadit své nápady v týmu / schopnost komunikovat a jednat s různými typy protistran / větší otevřenost k společnému hledání nových řešení

 • Projektový manažer: efektivní vyjednávání s členy týmu / schopnosti identifikovat a porozumět potřebám různých stakeholderů / zlepšení schopnosti jednat v prostředí se vzájemně si odporujícími zájmy tak, aby dokázal efektivně řídit a dokončovat projekty 

 • Člen pracovního týmu: vyjednat si své potřeby a vnímat potřeby druhých v týmu / posilovat vztahy v týmu skrze kvalitní dohody / jasnost v jednání s nadřízeným 

 • Freelancer: vytvořit dobrý první dojem a být srozumitelný v tom, co nabízí / udržování pozitivních vztahů se svými klienty / vyjednat změny v kontraktu / být vnímán jako rovnocenný partner v jednání s většími firmami a zákazníky 

 • Pracovník úřadu: jasné interní dohody a vzájemná podpora s kolegy / jednat s veřejností a řešit různé spory a konflikty / jak v hranicích, které mám, vytvářet kvalitní dohody

 

Témata, která na kurzu také probíráme

 • Čtyři druhy tendencí, které můžeme ve vyjednávání sami mít, ovlivňují průběh jednání mnohem víc, než si připouštíme. 

 • Aktivní naslouchání protistrany není o technice zdařilého předstírání pozornosti. Vyžaduje vnitřní nastavení zvědavého výzkumníka, kterého skutečně zajímá, jak přemýšlí a jak se cítí protistrana.

 • Vedle hodnot parametrů a věcných informací je klíčovou součástí každé věty vyjednavače také metakomunikace o našem vztahu, sebeprezentace, výzva k akci nebo popis rámce, ve kterém o předmětu jednání uvažuje.    

 • Každé, byť krátké, vyjednávání má své fáze a kdo je zná a umí s nimi pracovat, dokáže po celou dobu jednání “kypřit půdu pro sazeničku” kvalitní dohody. 

 • Zrcadlení, pokud je autentické,  není manipulativní technika. Umožňuje ochutnat identitu druhého, což může pomoci lépe porozumět jeho myšlenkám, pocitům, potřebám a dojít ke kvalitní dohodě.

 • Dosáhnout win-win dohody nelze jednostranným rozhodnutím. Vyžaduje vytvoření důvěry, vztah založený na spolupráci, hledání společných zájmů, flexibilitu a kreativitu.     

Uzavřený kurz pro týmy

Máte zájem o uzavřený kurz pro váš pracovní kolektiv? Kontaktujte přímo Kateřinu Schediwou, doladí s vámi veškeré detaily.

Proběhne v termínech - otevřený program

mistr obchodník

1

. den

5. října 2023

2

. den

9. listopadu 2023

3

. den

7. prosince 2023

4

. den

16. ledna 2024

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena 

4950,- + DPH/den. Celkem 19 800 Kč + DPH/cyklus

Platí se celý cyklus. 

Lektoři

Martin Holčík

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
--15_edited.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Excelentní obchodník

povýší své mistrovství a stane se rozdílovým hráčem týmu.

 

8 kroků k excelentním výkonům

 

 • stane se stratégem, který dokáže tvořit obchodní hru

 • zná a vnímá portfolio svých stávajících i nových zákazníků, má záměr využít jeho potenciál a tento záměr naplňuje

 • je mistr v práci s kontextem jednání, vytváření pozitivního rámce jednání a optimálního načasování konkrétní nabídky

 • vystupuje autenticky, vstřícně a pevně, z toho čerpá svou přirozenou autoritu a charisma

 • je trpělivý a odolný, přijme dílčí nedohody a z neúspěšných jednání odchází tak, aby posílil vztah

 • dokáže malý obchod dnes obětovat velké dohodě zítra

 • je odvážný a kreativní, umí dělat překvapivé tahy, které mění situaci a rozhodují o úspěšných obchodech

 • obchodováním se baví, role obchodníka je pro něj posláním

 

Obchod se v jeho podání stává svého druhu uměním.

Má svůj styl a vlastní obchodní strategii sladěnou s potřebami zákazníků a zejména firmy, kterou zastupuje.

 

Pro koho je kurz určen a co přinese:

 

 • absolventi kurzu mistr obchodník - přirozeně navážou ve své práci na cestě k excelenci

 • zkušení obchodníci s praxí - nadhled a přirozenost v práci s kontextem, vlastní obchodní strategie

 • vedoucí obchodních týmu - teoretický rámec fungování a vzdělávání obchodníků, ověření a posun ve vlastních dovednostech, nové úhly pohledu na roli obchodníka, na obchodní proces

 

 

Pro koho kurz určen není:

 • není určen pro obchodníky bez dostatečné obchodní praxe a zkušeností, bez základní sady kompetencí v roli obchodníka

 • není určen pro ty, co aktivně neobchodují, pro ty je určen kurz řešící dovednosti vyjednavače - Vyjednávání: potřeby, jednání, dohoda

Proběhne v termínech

termíny připravujeme

. den

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page