top of page

Spirálová dynamika - spirála života

Jsme různí. To je příležitost, nikoli překážka

Rád vystupuji z komfortní zóny. Motivuje mě výzva, baví mě silný fyzický zážitek.

Potřebuji kontakt s instinkty, přírodou, se zemí.

Dělá mi dobře sounáležitost a přijetí. Rád lidi stmeluji, potřebujeme patřit k sobě.

Někdy dělám velkou mámu. Mám rád rituály (přivítání, loučení, potlesk, ocenění).

Potřebuji vést skupinu, rád jsem největší. Podporuji soutěživost a dravost.

Chci ostatní přesvědčit. Je pro mě důležitý osobní rozvoj a sebeprosazení.

Mám rád systém a scénář. Správný plán a dobré načasování je základem. Hlavní hodnotu má pro mě pravda.

Baví mě hravost a individuální tvorba, pracuji instinktivně. Rád sdílím přístupy a názory s různými lidmi. Změna je život, a to mě inspiruje.

Rozvíjím tvoření ve skupině a pospolitost. Využívám jedinečnosti každého pro skupinu a vyšší smysl. Celek má pro mě větší význam než součet jeho dílů.

Jak získat nadhled?

spiralova_dynamika_CMYK_zkouška.jpg

. den

26. dubna 2022

. den

4. dubna 2022

1

. den

16. dubna 2023

Základní informace

Pracujte s principy spirálové dynamiky aktivně. Lépe porozumíte sobě i ostatním a budete spolupracovat efektivněji.

 

Co je spirálová dynamika?

Naše chování, jednání a rozhodování ovlivňují hodnotové rámce. Jsou zdrojem motivace, názorů a reakcí na situace kolem nás. Spirálová dynamika je teorie hodnotových systémů. Popisuje, jak se vyvíjelo lidstvo a jak se vyvíjí jednotlivec. Podle ní na sebe jednotlivé vzorce chování navzájem navazují spirálovitě – s každou další úrovní pracujeme se všemi předchozími úrovněmi.

 

Pracujte se svou spirálou

Se svou vlastní spirálou můžeme pracovat i záměrně – uvědomte si jednotlivé úrovně, rozvíjejte je a využijte zdroje, které má každý z nás k dispozici.

Přínos

Pochopte sebe i ostatní

Díky spirálové dynamice zjistíte, co všechno ovlivňuje náš rozhodovací rámec, a lépe porozumíte:

  • sami sobě a tomu, co ovlivňuje vaše názory,

  • rozdílům v chování různých lidí,

  • klientovým potřebám a přáním,

  • jednání týmu či skupiny,

  • kultuře firem a organizací.

 

Ohlédněte se

S odstupem jednoho až třech měsíců na kurz Spirála života navazuje jednodenní až jeden a půl denní setkání (dle domluvy skupiny). Reflektujte, co jste se na kurzu naučili, a vědomě uchopte zážitky a poznání, které vás od té doby potkaly.

Cílová skupina

Kurz je určen obchodním zástupcům a členům obchodních týmů. Může pomoci také všem, kteří potřebují dospět k dohodě s druhou stranou. Doporučujeme jej i pracovníkům marketingu a manažerům pro získání představy o potenciálu moderních metod obchodování.

Metodika

2,5 denní zážitkový kurz přináší vhled do spirálové dynamiky a inspiraci, jak pracovat s hodnotami vlastními, rodinnými, hodnotami vašeho týmu, firmy, organizace či společnosti jako takové. Kurz funguje také jako silný stmelující zážitek pro pracovní týmy.

Proběhne v termínech

14.-16.01.2025

2,5 denní výcvik, začíná se první den v 18:00 hodin, další dny jsou vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

10 000 Kč bez DPH/2,5 dne, v ceně je zahrnuto občerstvení, materiály a ubytování ve společných prostorách.

Ubytování

V rámci ceny kurzu nabízíme ubytování přímo ve výcvikovém středisku, kde jsou k dipozici na spaní dvě společné místnosti, tzv. "sluneční a břízová ložnice" (dřevěné postele vč. veškerého ložního prádla a osušek).

Máte-li zájem o individuální ubytování v areálu kontaktujte Kateřinu Schediwou. Toto ubytování si již hradí každý sám (www.apartmanynavrsku.cz).

Lektoři

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC - spirálová dynamika pro TD ředitelů

Petr Kraus, ACC

Přihlášení

--3.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Reference

Téma spirálové dynamiky v sobě obsahuje mnoho rovin, které neustále prožíváme ve vztahu k sobě, rodině, v osobních vztazích i ve vztazích profesních. Uvědomění si těchto principů mi pomáhá porozumět chování druhých a udržovat si nadhled v každodenních situacích. Zároveň je pro mě inspirující způsob vedení semináře a oceňuji energii a radost, s jakou lektoři k tomuto semináři přistupovali. V neposlední řadě je pro mě velkým přínosem seznámení se s dalšími účastníky kurzu, od nichž jsem měl možnost načerpat část jejich osobních zkušeností a nasdílet jejich pohled na svět.Tento seminář bych doporučil každému, kdo má zájem na lepším pochopení sebe sama i svého okolí a zároveň má chuť a motivaci na sobě pracovat a posouvat si své cíle.

Pavel Jeřábek, ředitel divize, UniCredit Bank

Kurz mi přinesl větší nadhled, „mír na duši“, jsem klidnější (alespoň prozatím), snažím se nerozčilovat kvůli věcem, které nemůžu změnit a doporučila bych ho každému, kdo chce naslouchat.

Věra Dolanová,účetní, VIVANTIS

Při kurzu jsem si dovolil dělat věci, které běžně nedělám a nahlédnout tak do svého nitra. Díky spirálové dynamice jsem si uvědomil důležitost některých věcí, které jsou nedílnou součástí mého života. Moje velké znovuobjevení je důležitost a síla odejmutí a důvěry v ostatní lidi. Na svůj tým teď nahlížím jako na bytosti s barevným spektrem a budu se snažit podle toho svůj tým vést. Nyní vím, že každý to má trochu jinak a že od každého se mám co naučit. Zjistil jsem, že věci, které mi vadí, jsou často právě ty, které potřebuji posílit. Spirálovou dynamiku bych doporučil nejen pro lidi, kteří vedou tým lidí, ale i pro ty kteří chtějí zažít nevšední zážitek a nahlédnout do zavřených dveří. Za těmito dveřmi naleznete mnoho nového a inspirujícího pro Váš život.

Pavel Fryč, vedoucí servisního oddělení

Sarah
bottom of page