top of page

Týmová dílna ředitelů a majitelů firem

dreamstime_337083.jpg

... potřeboval bych čas pro sebe ...

... jak víc motivovat své podřízené ...

... jak se dostat do lepší kondice ...

... aby lidi samostatně realizovali klíčové projekty ...

... jak inspirovat můj tým, aby nosil vlastní nápady ...

... jak změnit úhel pohledu ...

... aby pochopili, že mají pravomoci věci dotáhnout ...

... aby pracovali s větší radostí a tvořivostí ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v týmové dílně ředitelů.

 

Základní informace

Cyklus týmových dílen je zaměřen na osobní rozvoj podle toho, co budou jednotlivci a skupina potřebovat.

Z předchozích týmových dílen víme, že největší část prvního cyklu trávíme na motivačních dovednostech, rozvoji smyslového vnímání, rozvoji koučovacího přístupu, práci s hlasem, dávání zpětných vazeb a mnoho seberozvojových prožitkových aktivit, které vedou k většímu uvědomění, rozvoji intuice a práce s lidmi.

Jedná se o velmi komorní a „bezpečné prostředí“ pro dlouhodobý rozvoj manažerů TOP managementu.

Nejedná se o otevřený kurz. Posílá se osobní pozvánka jednotlivým lidem a v případě souhlasu zařadíme vaše jméno do seznamu potenciálních účastníků.

Tento seznam včetně funkce a názvu firmy se rozešle všem potenciálním účastníkům. Každý se vyjádří, zda v této skupině chce pracovat, ověří si konflikt zájmů.

Pokud toto proběhne v pořádku, skupina se uzavře a slečna Schediwá nabídne termíny. Tyto termíny se ladí, až všem vyhovují. To je někdy obtížnější vzhledem k zaneprázdněnosti jednotlivých ředitelů.

Podcasty

Přínosy cyklu

Nové poznatky, inspirace, náměty včetně jejich zpracování v průběhu týmové dílny.

Krátké video s referencemi ředitelů firem, kteří s námi již několik let spolupracují si můžete prohlédnout ZDE.

Cílová skupina

Ředitelé a majitelé firem

Metodika

Trénink a koučink dovedností na témata, které si členové dílny určuji sami.

Proběhne v termínech

1. den 29.01.2025

2. den 26.02.2025

3. den 04.04.2025

4. den 06.05.2025

5. den .....

6. den .....

7. den .....

8. den .....

První čtyři dny programu jsou stanoveny od Akademie a termíny zbylých čtyř dní již budou laděny s účastníky tak, aby všem vyhovovaly. 

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Setkání je zhruba 1krát v měsíci po dobu 8 měsíců. Můžete se tedy těšit celkem na 8 setkání. 

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

6500 Kč/den + DPH. Celkem 52 000 Kč + DPH/cyklus. Max. počet účastníků ve skupině - 12-16 lidí. Cena zahrnuje celodenní stravování a materiály.

Platí se celý cyklus.

Lektoři

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC

Ľubomír Fehér

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Reference

Koučink mi přinesl respekt a schopnost nadchnout se pro dosažení cíle. Odhalil pro mě do té doby neznámý způsob vedení zaměstnanců. Klade se důraz, aby si každý okamžitě nové techniky vyzkoušel a zažil sám na sobě, to je pro každého osobní zkušenost. Výraznou předností Zdeňka Štěpánka jsou jeho odborné znalosti, praxe s mnoha lidmi z různých firem, schopnost nadhledu a srovnání firemních kultur. Každé setkání je zakončeno společnou zpětnou vazbou a náměty na zlepšení. Práce v týmových dílnách ředitelů přináší především setkání se zajímavými lidmi, výměnu zkušeností a získání vzájemné zpětné vazby při modelových situacích. Názor ostatních je vždy podnětný a týmová atmosféra dává setkáním nový rozměr. Umožnilo mi to lepší poznání vlastních nedostatků a procvičení si nových dovedností. Koučovací styl zaváděný do firmy přinesl upevnění nového postoje, dovedností a návyků manažerů v jejich pozicích, výrazný posun ve firemní kultuře, vyšší odpovědnost zaměstnanců a jejich angažovanost.

Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain Vertex

Velmi oceňuji duchovní aspekt pana Štěpánka - koučink s ním je vždy velkým přínosem pro mou hlavu i srdce. Pomohl mi ujasnit si malá i velká rozhodnutí a pomáhá mi na mé cestě práce na sobě. Chápe duchovní souvislosti a láskyplně vede člověka za jeho vyšším smyslem. Týmové dílny ředitelů mi pomáhají při práci na sobě v okruhu podobně "postižených" manažerů. Člověk vidí, že i ostatní lidé v podobné roli mají podobné problémy a chtějí na sobě pracovat, což je velmi motivující. Dlouhodobě udržuji pozornost směrem, kterým chci jít a postupně dělat konkrétní kroky - měnit se. Koučovací styl zaváděný do firmy přináší větší sounáležitost v rámci TOP MNGM díky práci na sobě a větší smysluplnosti našeho konání. Zlepšuje se iniciativa podřízených, komunikace, větší rozvoj podřízených a s tím související motivace a firemní kultura...

Martin Rozhoň, ředitel a předseda představenstva VIVANTIS a.s.

Jedná se o jedinečný projekt, kdy byla vytvořena skupina manažerů z různých firem, tato skupina byla společně vzdělávána, ale zároveň se mohli všichni podílet na řešení jednotlivých problému, které její členové otevírali k řešení. Nejhodnotnějším byla atmosféra důvěry a otevřenosti, kterou se v týmu podařilo vybudovat a udržet. Dále mě samozřejmě hodně obohacovali zkušenosti ostatních členů. Účast v této týmové dílně bych doporučil každému, kdo se chce rozvíjet a hledat nové cesty a nový pohled na cokoliv. Člen týmové dílny by měl mít předchozí zkušenost s KOUČINK AKADEMIÍ, měl by mít odvahu se o sobě, své práci a své rodině dozvědět nové věci, které jej někdy mohou zaskočit. V osobním životě mi účast v týmové dílně přinesla umění dívat se na životní události z různých pohledů, naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností, vyjadřovat svá přání a požadavky, pracovat se svými emocemi, vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu. V pracovním životě mi přinesla umění dívat se na problém a jeho řešení z různých pohledů, :-) naučil jsem se lépe: pracovat s otevřeností, zadávat úkoly, požadavky, :-) pracovat se svými emocemi, :-) vymezit „svůj“ prostor, dávat důvěru a svobodu.:-)

Ing. Petr Křivohlávek, MBA, generální ředitel Dibaq a.s.

bottom of page