Specialista manažerem

1

. den

14. června 2020

2

. den

3. září 2020

3

. den

7. ledna 2021

4

. den

2. února 2021

93953172.jpg

... role manažera v systému firmy, hierarchie ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

... dobrá otázka, jak nastartovat samostatné myšlení druhého ...

... vnitřní a vnější motivace ...

... sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené ...

... delegování jako nástroj motivace ...

... zdroje moci v pozici manažera ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v cyklu Specialista manažerem..

 

Základní informace

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Jak rozvíjet kompetence v roli vedoucího, práci s lidmi, jejich vedení, podporování a motivaci. Jak získat nadhledu o stavu vašeho týmu a vedení jednotlivců.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o rozvoji osobnosti, vedení lidí a motivaci.

 

Podcast

1

. den

12. září 2021

2

. den

18. října 2021

3

. den

7. listopadu 2021

4

. den

8. prosince 2021

Program

Role manažera, práce s mocí

 • Role manažera v systému firmy, hierarchie

 • Systemický pohled na roli manažera

 • Manažer versus odborník – osobní růst a kariéra

 • Pozice manažera a očekávání od něj

 • Zdroje moci v pozici manažera

 • Zpětná vazba

 

Styly vedení

 • Situační vedení – vnímání stylů vedení jako nástrojů, jejich přidaná hodnota

 • Trénink direktivního stylu – jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí

 • Trénink mentorinku a inspirace – jak předávat svoje zkušenosti a zaučovat, abychom akcelerovali růst člověka

 • Trénink koučovacího stylu – dobrá otázka. Jak nastartovat samostatné myšlení druhého.

 

Motivace a motivační nástroje

 • principy motivace – teorie a praxe motivace

 • Motivace - vnitřní a vnější motivace

 • Trénink delegování – delegování jako nástroj motivace

 

Rozhovory

 • Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

 • Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

 • Stanovování a vyhodnocování cílů

 • Struktura bilančního rozhovoru

 • Trénink

 

Další možné moduly - time management, princip GTD přístupu sebeřízení, prezentace a sebe prezentace, práce s hlasem, atd.

Cílová skupina

Specialisté, kteří se stali manažery; ti, kteří se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera. 

Návaznost

Manažer koučem

Systemické vedení týmů

Facilitace

Proběhne v termínech

 

 

 

 

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Martin Holčík

Přihlášení

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!