Specialista manažerem

online program

Dřevěná stavba roku

2012

... role manažera v systému firmy, hierarchie ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

... dobrá otázka, jak nastartovat samostatné myšlení druhého ...

... vnitřní a vnější motivace ...

... sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené ...

... delegování jako nástroj motivace ...

... zdroje moci v pozici manažera ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

 

Tato témata a mnoho dalších se řeší v online cyklu Specialista manažerem..

Proč online?

Od jara si pohráváme s myšlenkou, který kurz je možné překlopit do online prostředí a udržet jeho kvalitu – nyní si jsme jistí, že je to Specialista manažerem.​

Ve chvíli, kdy se specialista stal manažerem, tak některé věci prostě nepočkají na prezenční formu vzdělávání. Kurz se zaměřuje více na techniky než prožitková cvičení a právě proto víme, že i v online formě vám předáme to, co potřebujete.

Základní informace

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Jak rozvíjet kompetence v roli vedoucího, práci s lidmi, jejich vedení, podporování a motivaci. Jak získat nadhled o stavu vašeho týmu a vedení jednotlivců.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o rozvoji osobnosti, vedení lidí a motivaci.

 

Program

Role manažera, práce s mocí

 • Role manažera v systému firmy, hierarchie

 • Systemický pohled na roli manažera

 • Manažer versus odborník – osobní růst a kariéra

 • Pozice manažera a očekávání od něj

 • Zdroje moci v pozici manažera

 • Zpětná vazba

 

Styly vedení

 • Situační vedení – vnímání stylů vedení jako nástrojů, jejich přidaná hodnota

 • Trénink direktivního stylu – jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí

 • Trénink mentorinku a inspirace – jak předávat svoje zkušenosti a zaučovat, abychom akcelerovali růst člověka

 • Trénink koučovacího stylu – dobrá otázka. Jak nastartovat samostatné myšlení druhého.

 

Motivace a motivační nástroje

 • principy motivace – teorie a praxe motivace

 • Motivace - vnitřní a vnější motivace

 • Trénink delegování – delegování jako nástroj motivace

 

Rozhovory

 • Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

 • Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

 • Stanovování a vyhodnocování cílů

 • Struktura bilančního rozhovoru

 • Trénink

 

Další možné moduly - time management, princip GTD přístupu sebeřízení, prezentace a sebeprezentace, práce s hlasem, atd.

Formy práce v online prostředí

 • Práce ve skupinách

 • Video ukázky

 • Případové studie a kazuistiky účastníků

 • Individuální příprava a práce

 • Cvičení a aktivity vhodné do online prostředí

 • Práce v dalších aplikacích (Miro, Mural), kam se lze přihlásit přes sdílený odkaz

 • Diskuse

 • Dotazníky

 • Prezentace mentálních modelů a aktivní práce s nimi

Cílová skupina

Specialisté, kteří se stali manažery; ti, kteří se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera. 

Návaznost

Manažer koučem

Systemické vedení týmů

Facilitace

Proběhne v termínech

3. běh kurzu - volná místa

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

Kurz bude probíhat online, pokud situace dovolí,

vrátíme se opět k osobním setkáním.

1

. den

2

. den

3

. den

2. běh kurzu - obsazeno

Program je vždy od 9:00 do 17:00.

 

 

 

 

4. den termín připravujeme 

Místo konání

ONLINE FORMA SETKÁNÍ: Jedno setkání = 2 x 3,5 hodiny (vč. 30 minut přestávka) odstup cca 3 týdny, skupina 12 lidí.

Jednotlivá setkání budou rozdělena na dva bloky - dopolední a odpolední blok. V průběhu bloku bude dle domluvy pauza na občerstvení. Mezi bloky bude dostatečně dlouhá pauza na oběd. 

Online přes ZOOM (lze stáhnout aplikaci).

Odkaz vám odešleme na e-mail. Lektor je cca 15 minut před začátkem online. Prosíme vás o připojení dřív, aby se technické problémy odladily před začátkem ochutnávky. 

Cena

4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Martin Holčík

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

1

. den

2

. den

3

. den

4

. den

 
Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a výkonné firmy jsou jedním z projektů

AKADEMIE