top of page

Specialista manažerem

93953172.jpg

... role manažera v systému firmy, hierarchie ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

... dobrá otázka, jak nastartovat samostatné myšlení druhého ...

... vnitřní a vnější motivace ...

... sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené ...

... delegování jako nástroj motivace ...

... zdroje moci v pozici manažera ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v cyklu Specialista manažerem..

 

Základní informace

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Jak rozvíjet kompetence v roli vedoucího, práci s lidmi, jejich vedení, podporování a motivaci. Jak získat nadhledu o stavu vašeho týmu a vedení jednotlivců.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o rozvoji osobnosti, vedení lidí a motivaci.

 

Podcast

1

. den

21. května 2023

2

. den

18. června 2023

3

. den

13. září 2023

4

. den

12. října 2023

5

. den

9. listopadu 2023

Program

Role manažera, práce s mocí

 • Role manažera 

 • Nástroje vedení -  styly vedení úvod

 • Styly vedení - sebereflexe, identifikace situací a stylů vedení

Přikazování

 • Kontrola - systematická práce s kontrolou

 • Zpětná vazba - principy, zásady, trénink

 • Intruování

 

Styly vedení

 • Posilování odpovědnosti skrze inspirování

 • Motivační inspirování

 • Koučovací přístup -smysl, koučovací otázky, principy

 • Delegování - 5 kroků delegování

 

Motivace a motivační nástroje

 • Principy motivace – teorie a praxe motivace

 • Motivace - vnitřní a vnější motivace

 • Delegování a vedení na základě motivace

 

Rozhovory

 • Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

 • Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

 • Stanovování a vyhodnocování cílů

 • Struktura bilančního rozhovoru

 • Trénink

 

Další možné moduly - time management, princip GTD přístupu sebeřízení, prezentace a sebe prezentace, práce s hlasem, atd.

Cílová skupina

Specialisté, kteří se stali manažery; ti, kteří se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera. 

Návaznost

Manažer koučem

Systemické vedení týmů

Facilitace

Proběhne v termínech

Běh kurzu začínající v březnu 2023 je plně obsazen.

  1. den 13. března 2023

  2. den 5. dubna 2023

  3. den 12. května 2023

  4. den 2. června 2023

  5. den 29. června 2023

 Nově otevřený běh: 

--52.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

 

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4950 Kč bez DPH/1 den, celkem 24750 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC  (1., 2. a 5. den)

Martin Holčík   (3. a 4. den)

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
Sarah
bottom of page