top of page

Specialista manažerem

93953172.jpg

... role manažera v systému firmy, hierarchie ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

... dobrá otázka, jak nastartovat samostatné myšlení druhého ...

... vnitřní a vnější motivace ...

... sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené ...

... delegování jako nástroj motivace ...

... zdroje moci v pozici manažera ...

... jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí ...

 

Tato a mnoho dalších témat se řeší v cyklu Specialista manažerem..

 

Základní informace

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Jak rozvíjet kompetence v roli vedoucího, práci s lidmi, jejich vedení, podporování a motivaci. Jak získat nadhledu o stavu vašeho týmu a vedení jednotlivců.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o rozvoji osobnosti, vedení lidí a motivaci.

 

Podcast

1

. den

29. září 2024

2

. den

17. října 2024

3

. den

21. listopadu 2024

4

. den

9. ledna 2025

5

. den

12. února 2025

Program

Role manažera, práce s mocí

 • Role manažera 

 • Nástroje vedení -  styly vedení úvod

 • Styly vedení - sebereflexe, identifikace situací a stylů vedení

Přikazování

 • Kontrola - systematická práce s kontrolou

 • Zpětná vazba - principy, zásady, trénink

 • Intruování

 

Styly vedení

 • Posilování odpovědnosti skrze inspirování

 • Motivační inspirování

 • Koučovací přístup -smysl, koučovací otázky, principy

 • Delegování - 5 kroků delegování

 

Motivace a motivační nástroje

 • Principy motivace – teorie a praxe motivace

 • Motivace - vnitřní a vnější motivace

 • Delegování a vedení na základě motivace

 

Rozhovory

 • Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

 • Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

 • Stanovování a vyhodnocování cílů

 • Struktura bilančního rozhovoru

 • Trénink

 

Další možné moduly - time management, princip GTD přístupu sebeřízení, prezentace a sebe prezentace, práce s hlasem, atd.

Cílová skupina

Specialisté, kteří se stali manažery; ti, kteří se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera. 

Návaznost

Manažer koučem

Systemické vedení týmů

Facilitace

Proběhne v termínech

9. běh - probíhá

3. den 6. května 2024

4. den 10. června 2024

5. den 3. září 2024

10. běh - obsazeno 

1. den 9. května 2024

2. den 7. června 2024

3. den 6. září 2024

4. den 3. října 2024

5. den 31. října 2024

11. běh - volná místa 

--52.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

 

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4950 Kč bez DPH/1 den, celkem 24750 Kč + DPH/cyklus

Lektoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC  (1. a 2. den)

Martin Holčík   (3. den)

Michaela Kuba Mrštíková (4. a 5. den)

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
Sarah
bottom of page